Kandidáti pro volby ZKAS MFF pro období 2002-2005Případné chyby a nepřesnosti sdělte, prosím, V.Kapsovi. Kliknutím na jméno kandidáta získáte informace, které o něm obsahuje fakultní whois databáze.

Prof. RNDr. Ivan Barvík, DrSc. (FÚ UK) volební program
RNDr. Oldřich Bílek (KCHFO) volební program
RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. (KTIML)
RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF) volební program
RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (KMOP) volební program
Doc. RNDr. Petr Chvosta, CSc. (KMF) volební program
RNDr. Miloš Janeček, CSc. (KFK)
Prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc. (KA)
Mgr. Jaroslav Kohout, Dr. (KFNT)
RNDr. Věra Kohlová (KVOF)
RNDr. Alena Koubková, CSc. (KSI)
Mgr. Lukáš Krump, Ph.D. (MÚ UK)
RNDr. Rudolf Kryl (KSVI)
RNDr. Karel Mašek, Dr. (KEVF) volební program
Doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. (KNM) volební program
Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. (KDM) volební program
Prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (UFAL)
RNDr. Josef Pešička, CSc. (KFK)
Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (KPMS)
Doc. RNDr. Zdeněk Renc, CSc. (KTIML)
Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (KFNT) volební program
Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (KEVF) volební program
Doc RNDr. Jiří Veselý, CSc. (MÚ UK)
RNDr. Pavel Valtr, Dr. (KAM) volební program
Prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. (KAM)
Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. (KPMS) volební program
Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.