VOLBY DO SKAS MFF UK

pro volební období začínající říjnem 2013

VOLEBNÍ PROTOKOL

Na svém zasedání konaném 3. dubna 2013 vyhlásil Akademický senát MFF volby do studentské komory akademického senátu pro následující volební období na úterý 14. května 2013. Protože AS UK nestihne do data konání voleb schválit změny předpisů MFF UK zavádějící dvouleté volební období, volí se dle aktuálně platných předpisů (Statut MFF UKVolební a jednací řád AS MFF UK) a funkční období všech zvolených senátorů bude jednoleté.

Volební komise zveřejnila dokument k průběhu voleb a také forum k volbámstránky na facebooku.

Volby se uskuteční od 8:50 do 17:30 v budovách Ke Karlovu 3, Sokolovská 83 (Karlín), Malostranské nám. 25, V Holešovičkách 2 (katedrální objekt Troja), Pátkova 3 (Kolej 17. listopadu).

Chcete-li kandidovat, přihlaste se emailem předsedovi volební komise Alexandru Kazdovi na alexak (at) atrey.karlin.mff.cuni.cz do soboty 11. května 2013 do 9:00. Uveďte celé své jméno, ročník, program (M, F, I), obor a typ studia (Bc., Mgr., dok.) a číslo studenta (pod fotkou na ISICu). Do předmětu mailu prosím vložte slovo SKAS, aby zpráva určitě prošla spam filtry.

Pokud chcete, aby se zde, na webových stránkách SKAS a u volebních stanovišť objevil také váš volební program, pošlete jej také Alexandru Kazdovi do pondělí 13. května 2013 do 8.00 ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4 (volební komise tiskne barevně).

Programy dodané po termínu nebo přinesené osobně v den voleb už komise nezveřejní.

V pondělí 13. května od 18:00 se uskuteční setkání s kandidáty, pravděpodobně v posluchárně T1 nebo T2 či v prostoru poblíž (Troja) .

Podrobnosti budou upřesněny.

Volební komise:

  • Předseda: Alexandr Kazda
  • Členové: Lucie Šuránková, Dáša Krasnayová, Hana Holmes, Stanislava Tlustá, Kristýna Onderková, Petr Nižnanský, Jiří Lechner, Milan Boháček, Jakub Töpfer, Peter Ondáč, Petra Svatoňová, Hana Bendová, Tomáš Kobrle, Jindřiška Vaněčková, Josef Dvořák, Jana Procházková, Libor Peltan, Zuzana Safernová.

Kandidáti

Kandidátní listina D

Kandidátní listina F

Kandidátní listina I

Kandidátní listina M

Kandidátní listina U

Kandidátní listiny byly uzavřeny v sobotu 11. května 2013 v 9:00. Volební programy kandidátů budou uveřejněny v pondělí 13. května 2013.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.