Neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023.

Pokyn tajemníka č. 4/2017

Zřízení „Oddělení propagace a mediální komunikace“ a „Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství“

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na Příkaz děkana č. 3/2017 (Organizační změna děkanátních oddělení propagace a přechodném období) provádím na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy po projednání a schválení vedením fakulty následující organizační změny.

1) K 31. 12. 2017 ruším dosavadní Oddělení pro vnější vztahy a propagaci (725, OVVP), Oddělení mediální komunikace (729, OMK) a Referát firemní spolupráce (735, RFS).

2) K 1. 1. 2018 zřizuji:
 

A)
Název oddělení: Oddělení propagace a mediální komunikace (OPMK).
Název oddělení anglicky: Media Communications and PR Office.
Číslo oddělení: 729.
Sídlo oddělení: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2.
Místnosti: M 208, M 210, M 224, M –109, M –287, M –288, M –293, T 144, T 145, L 054, L 055, L 057, L 059, G 022.
Přímý nadřízený: tajemník fakulty.
Metodický nadřízený: proděkan pro PRopagaci.
Vedoucí oddělení Mgr. Luboš Veverka.
Zástupce vedoucího: RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D.

B)
Název oddělení: Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství (OFSKP).
Název oddělení anglicky: Department for Business Cooperation and Career Counselling.
Číslo oddělení: 735.
Sídlo oddělení: V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8.
Místnosti: T140, T141.
Přímý nadřízený: tajemník fakulty.
Metodický nadřízený: proděkan pro PRopagaci, koordinátor projektů OP VVV (oblast projektu UIS), proděkan pro rozvoj (oblast smluvního výzkumu)
Vedoucí oddělení: Ing. Barbora Joudalová, MBA.

Tímto pokynem se ruší pokyny tajemníka č. 2/2013č. 1/2017.

 

Navrhovatelé:
RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci,
Ing. Antonín Líska, tajemník

 

Schválil dne: 13. 12. 2017

Ing. Antonín Líska,
tajemník fakulty