Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě

(platné do 1. listopadu 2023)

Astronomie a astrofyzika

Fyzika - didaktika fyziky (jen pro habilitační řízení)

Fyzika - fyzika kondenzovaných látek

Fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

Fyzika - fyzika plazmatu

Fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

Fyzika - jaderná fyzika

Fyzika - kvantová optika a optoelektronika

Fyzika - subjaderná fyzika

Fyzika - teoretická fyzika

Geofyzika

Informatika - matematická lingvistika

Informatika - softwarové systémy

Informatika - teoretická informatika

Matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

Matematika - geometrie a topologie

Matematika - matematická analýza

Matematika - matematické modelování a numerická matematika

Matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

Matematika - didaktika a historie matematiky a informatiky (jen pro habilitační řízení, platnost do 31. ledna 2020).

Meteorologie


Rozhodnutí o udělení akreditace vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 1. října 2015.