Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě

(platné do 1. listopadu 2023)

Astronomie a astrofyzika

Didaktika a historie matematiky a informatiky (jen pro habilitační řízení, platnost do 7. 1. 2030 – doporučená hlediska a požadavky na uchazeče jsou upraveny Směrnicí děkana č. 2/2020)

Fyzika - didaktika fyziky (jen pro habilitační řízení – doporučená hlediska a požadavky na uchazeče jsou upraveny Směrnicí děkana č. 2/2020)

Fyzika - fyzika kondenzovaných látek

Fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

Fyzika - fyzika plazmatu

Fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

Fyzika - jaderná fyzika

Fyzika - kvantová optika a optoelektronika

Fyzika - subjaderná fyzika

Fyzika - teoretická fyzika

Geofyzika

Informatika - matematická lingvistika

Informatika - softwarové systémy

Informatika - teoretická informatika

Matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

Matematika - geometrie a topologie

Matematika - matematická analýza

Matematika - matematické modelování a numerická matematika

Matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

Meteorologie


Rozhodnutí o udělení akreditace vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 1. října 2015.

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208