Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě

 Akreditováno odAkreditováno doPlatí pro HŘPlatí pro JŘ
Astronomie a astrofyzika27.10.202326.10.2033anoano
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika13.12.202313.12.2033anoano
Částicová a jaderná fyzika27.10.202326.10.2033anoano
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky13.12.202313.12.2033anone
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie13.12.202313.12.2033anoano
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum27.10.202326.10.2033anoano
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů27.10.202326.10.2033anoano
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí27.10.202326.10.2033anoano
Fyzika povrchů a rozhraní27.10.202326.10.2033anoano
Fyzika Země a planet13.12.202313.12.2033anoano
Kvantová optika a optoelektronika27.10.202326.10.2033anoano
Teoretická fyzika27.10.202326.10.2033anoano
Informatika – matematická lingvistika07.02.202407.02.2034anoano
Informatika – softwarové systémy06.12.202306.12.2033anoano
Informatika – teoretická informatika, umělá inteligence, diskrétní modely a optimalizace06.12.202306.12.2033anoano
Didaktika a historie matematiky a informatiky *08.01.202007.01.2030anone
Matematika – Algebra, teorie čísel a matematická logika03.10.202302.10.2033anoano
Matematika – Geometrie, topologie a globální analýza03.10.202302.10.2033anoano
Matematika – matematická analýza27.10.202326.10.2033anoano
Matematika – numerická a výpočtová matematika27.10.202326.10.2033anoano
Matematika – Matematické a počítačové modelování27.10.202326.10.2033anoano
Matematika – Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika27.10.202326.10.2033anoano

* doporučená hlediska a požadavky na uchazeče jsou upraveny Směrnicí děkana č. 2/2020

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.