Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě

 Akreditováno odAkreditováno doPlatí pro HŘPlatí pro JŘ
Astronomie a astrofyzika27.10.202326.10.2033anoano
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika  anoano
Částicová a jaderná fyzika27.10.202326.10.2033anoano
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky  anone
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie  anoano
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum27.10.202326.10.2033anoano
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů27.10.202326.10.2033anoano
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí27.10.202326.10.2033anoano
Fyzika povrchů a rozhraní27.10.202326.10.2033anoano
Fyzika Země a planet  anoano
Kvantová optika a optoelektronika27.10.202326.10.2033anoano
Teoretická fyzika27.10.202326.10.2033anoano
Informatika – Matematická lingvistika  anoano
Informatika – Softwarové systémy  anoano
Informatika – teoretická informatika, umělá inteligence, diskrétní modely a optimalizace  anoano
Didaktika a historie matematiky a informatiky *08.01.202007.01.2030anone
Matematika – Algebra, teorie čísel a matematická logika03.10.202302.10.2033anoano
Matematika – Geometrie, topologie a globální analýza03.10.202302.10.2033anoano
Matematika – Matematická analýza27.10.202326.10.2033anoano
Matematika – numerická a výpočtová matematika27.10.202326.10.2033anoano
Matematika – Matematické a počítačové modelování27.10.202326.10.2033anoano
Matematika – Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika27.10.202326.10.2033anoano

* doporučená hlediska a požadavky na uchazeče jsou upraveny Směrnicí děkana č. 2/2020

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.