ERC CZ

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC), které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků ERC.

 

Program podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je zaměřen na podporu projektů tzv. „hraničního výzkumu“ (tj. projektů posunujících hranici poznání, které mohou být jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu) českých, mezinárodně uznávaných výzkumných pracovníků.

 

Projekty ERC CZ mohou být rozdílně dlouhé (vychází se z hodnocení ERC projektů panely Evropské rady pro výzkum) a podmínkou projektu je vždy pozdější nová přihláška do programu ERC. Podpora ERC CZ je ukončena, pokud řešitel získá a začne realizovat ERC projekt pod Horizontem Evropa.

 

Délka řešení v programu ERC CZ u jednotlivých projektů vyhodnocených v kategorii A je shodná s délkou řešení určenou aktuální výzvou ERC, v jejímž rámci byl návrh projektu vyhodnocen na evropské úrovni (např. pro tzv. „zahajovací granty“ ERC je maximální doba řešení stanovena zpravidla na 5 let).

 

U projektů vyhodnocených v kategorii B bude projekt v programu ERC CZ podpořen nejdéle na období 2 let.

Kontaktní osoba

PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.

Tel: 951 551 682

E-mail: ivana.herglova@matfyz.cuni.cz

Termíny

Výzva pro roky 2023 a 2024 bude vypsána.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.