COST - Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu

COST - Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu

 

Mezinárodní program COST (European Cooperation in Science and Technology, https://www.cost.eu/) funguje na principu vytváření Akcí COST (https://www.cost.eu/cost-actions/what-are-cost-actions/), které připravují mezinárodní sítě výzkumníků a zástupců soukromého sektoru. Tyto akce jsou zaměřeny vždy na určité výzkumné téma. Sítě jsou otevřené – k již schválené Akci COST se mohou připojovat další účastníci po celou dobu trvání dané Akce COST.

 

Program COST se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu. Důraz je kladen na multidisciplinaritu projektů a zapojování mladých výzkumníků. V rámci Akcí COST jsou podporovány networkingové aktivity (např. krátkodobé výměny výzkumníků, virtuální mobilita, pořádání konferencí a workshopů, školící programy: https://www.cost.eu/cost-actions-event/action-networking-tools/), ale nikoli náklady na vlastní výzkum.

 

Ke schválené Akci COST se lze připojit od zveřejnění jejího Memorandum of Understandingdatabázi Akcí COST do konce jejího trvání (délka jedné Akce je zpravidla 4 roky).

 

Databáze schválených Akcí COST:

https://www.cost.eu/cost-actions-event/browse-actions/

 

Pokud existuje námět pro mezinárodní projekt a neexistuje pro něj vhodná akce COST, je možné se ucházet také přímo o novou Akci COST: https://www.cost.eu/how-to-apply/.

 

Více informací k českému zapojení do programu COST a podmínky pro připojení se do existujících Akcí:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/jak-podat-projekt-cost

Kontaktní osoba

PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.

Tel: 95155 1682

E-mail:  ivana.herglova@matfyz.cuni.cz

Termíny

Do akcí COST se lze hlásit průběžně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.