Účel a cíl nadačního fondu

Základním cílem nadačního fondu je nevýdělečným způsobem shromažďovat a spravovat prostředky za účelem

  • podpory vědecké a pedagogické činnosti na Univerzitě Karlově v oborech fyziky, informatiky a matematiky,
  • zvýšení úrovně experimentálních možností a teoretických postupů,
  • umožnit širší mezinárodní uplatnění výsledků dosažených na Univerzitě Karlově a zvýšit její prestiž ve světě.