Základní informace

Název nadačního fondu:   Nadační fond Bernarda Bolzana
Sídlo nadačního fondu:   Praha 2, Ke Karlovu 3
IČO :   48132004
DIČ:   CZ-48132004
Administrátorka nadačního fondu:   Jana Ježilová
Bankovní spojení:   38736021/0100
E-mail:   nfbb@karlin.mff.cuni.cz