Správní rada

1. Správní rada nadačního fondu má 9 členů, kteří jsou voleni z řad profesorů a docentů zakladatele a dalších významných odborníků z oborů fyziky, informatiky a matematiky.

2. Funkční období ve správní radě je pětileté s možností znovuzvolení.

3. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem, dále o poskytování prostředků nadace a o všech dalších záležitostech, které s činností nadačního fondu souvisejí.

4. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady samostatně. Ve věcech spojených s majetkovým závazkem nadačního fondu nad 150 000,- Kč jedná předseda správní rady společně s místopředsedou.

V současné době pracuje správní rada ve složení

Prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc., předsedkyně
Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
Doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc., místopředseda
Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.


Revizor

1. Revizor vykonává pravomoci svěřené mu zákonem.

2. Revizor nadačního fondu je volen správní radou na období pěti let.

V současné době vykonává funkci revizora Ing. Jana Lešková.