Matematika pro informační technologie (Mgr.)

Web pro studenty, kteří začali studovat v roce 2019/20 a dříve.

Studijní plán

Studijní plán vede studenty k tomu, aby si vybrali jedno ze dvou zaměření.

  • Matematika pro informační bezpečnost
  • Počítačová geometrie.

Výběr zaměření zahrnuje tři postupné kroky:

  1. Výběr tématu diplomové práce, typicky na počátku prvního ročníku.
  2. Výběr povinně volitelných předmětů během studia.
  3. Výběr dvou volitelných okruhů ústní části státní závěrečné zkoušky, při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce.

Zájemci o eliptické křivky by si přednášku NMMB538 Eliptické křivky a kryptografie měli zapisovat až po absolvování přednášky NMAG436 Křivky a funkční tělesa.

Doporučené průběhy studia

Doporučené průběhy nemusí zajišťovat dostatek kreditů z povinně volitelných předmětů potřebných ke splnění podmínek k přihlášení k SZZ uvedených v Karolince. Studenti si v takovém případě musí průběh studia sami doplnit o další povinně volitelné předměty podle svého vlastního výběru.