Doplňující informace ke studijním plánům

Užitečné informace pro studenty i uchazeče o studium matematické analýzy najdete na stránkách garanta tohoto programu. Najdete tam mimo jiné: