Podrobnější informace ke státním závěrečným zkouškám

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní části. Užitečné informace o průběhu státnic najdete na stránkách státnicové komise.

Požadavky k ústní části jsou stručně specifikovány ve studijních plánech. Jejich podrobnější vysvětlení najdete po kliknutí na odkazy níže - mohou se lišit v závislosti na době počátku studia.

Pro studenty, kteří začnou studovat v akademickém roce 2022/2023 (nebo později) plánujeme úpravy požadavků v důsledku změn studijních plánů kvůli návaznosti na nové bakalářské studium.