Numerická a výpočtová matematika

Garant: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Státní závěrečné zkoušky