Mgr. Pavel Pleskunov, Ph.D.

Oddělení fyziky vrstev a povrchů


Vzdělání:

2016: Mgr. - Státní Chemicko-Technologická Univerzita v Ivanově, Ruská federace

2020: Ph.D - Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Česká Republika


Pracovní pozice:

Od 2020 - dodnes: vědecký pracovník, Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova


Odborné vědecké zaměření


Vědecké zahraniční stáže:

2019: Kiel University, Kiel, Germany


Členství v mezinárodních vědeckých společnostech:

International Plasma Chemistry Society since 2019


Oponentská práce:

Recenze pro odborné časopisy: Journal of Physics D: Applied Physics, Plasma Processes and Polymers, Vacuum, Coatings (MDPI)


Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (Web of Science): 25

h-index: 7 (Web of Science, Clarivate Analytics)

Zvané a keynote přednášky:

8th Plasma Science & Entrepreneurship Workshop, 2021, Prague, Czech Republic


Projekty:

Člen týmu: