Doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.


Vzdělání:

MFF - rok ukončení 1964


Zahraniční stáže

1975 - Universität Dortmund


Odborné vědecké zaměření

Relaxační spektroskopie polymerů mechanická, dielektrická, v minulosti
též NMR