Systém UNIcert®

UNIcert® je mezinárodní systém certifikace a akreditace jazykových programů v univerzitním prostředí. Systém byl založen v roce 1992 Asociací jazykových center, institutů jazykové výuky a ústavů cizích jazyků v Německu. Asociace sdružuje více než 100 jazykových center v Německu, Rakousku a Švýcarsku a je jedním ze zakládajících členů CercleS (Evropská konfederace jazykových center na vysokých školách). O poslání Cercles je možné se dočíst zde. Do systému UNIcert® se zapojilo již více než 52 evropských univerzit. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy akreditovala svůj jazykový program English for MathematiciansUNIcert®LUCE (Inštitút pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe).

Výuka v akreditovaných programech v rámci systému UNIcert® probíhá v menších skupinách, tedy interaktivní formou výuky. Na rozdíl od běžných (neuniverzitních) jazykových zkoušek (ESOL Cambridge Exams, státní jazykové zkoušky) musí frekventanti do dílčích kurzů jazykového programu pravidelně docházet. K absolvování kurzů musí dále splnit řadu podmínek (např. písemné a ústní zkoušky). Jazykové programy na vyšších úrovních pokročilosti jsou realizovány v cizím jazyce pro specifické účely (tedy s odborným zaměřením).

Po absolvování alespoň 50% akreditovaného jazykového programu se mohou frekventanti přihlásit k jazykové zkoušce UNIcert® s mezinárodní platností a s vymezenou referenční úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkoušky je možné skládat na těchto úrovních (dle druhu akreditace):

  • UNIcert I (referenční úroveň B1)
  • UNIcert II (referenční úroveň B2)
  • UNIcert III (referenční úroveň C1) – zkouška z odborného jazyka
  • UNIcert IV (referenční úroveň C2) – zkouška z odborného jazyka

Bez příslušné akreditace nemohou univerzitní jazykové ústavy jazykový program a jazykovou zkoušku v systému UNIcert® realizovat. Obecný popis jednotlivých úrovní naleznete zde. Více informací o systému UNIcert® lze nalézt také na stránkách UNICERT.