Mezinárodní zkouška UNIcert®

  • Zkouška UNIcert® III, English for Mathematicians bude studentům v doktorském studiu uznána jako ekvivalent zkoušky z anglického jazyka.

Katedra jazykové přípravy je držitelem akreditace šestisemestrálního jazykového programu English for Mathematicians s právem realizovat mezinárodní zkoušku z odborné angličtiny na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se specializací angličtina pro matematiky (English for Mathematicians, UNIcert®~III). Zkouška je realizována v rámci mezinárodního testovacího systému UNIcert®, jediného evropského systému se zaměřením na odborné jazyky.

Zkoušku mohou realizovat pouze jazykové ústavy zřizované při univerzitách.

Zkouška je vhodná pro:

  • studenty, kteří se chystají na zahraniční stáž (v rámci navazujícího magisterského nebo doktorského studia)
  • budoucí výzkumné pracovníky
  • pracovníky v komerční sféře (bankovnictví a pojišťovnictví, vyšší management ve finančním sektoru apod.)
  • učitele a studenty učitelství (matematiky a deskriptivní geometrie, popř. fyziky a informatiky), kteří chtějí vyučovat svůj aprobační předmět v anglickém jazyce (na bilingvních gymnáziích, mezinárodních školách nebo školách se studijním programem realizovaným v anglickém jazyce)

O vykonané zkoušce se vydává mezinárodně platný certifikát v českém a anglickém jazyce.

Více informací lze nalézt zde.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit také na Mgr. Lucii Steidlovou, Ph.D..


Obecné informace

Zkouška


Mimořádné studium

Jazykového programu UNIcert® se mohou zúčastnit i studenti mimořádného studia. Podmínky pro přihlášení ke zkoušce jsou stejné jako pro studenty v běžném studiu (viz Přihlášení ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert® III).

V rámci mimořádného studia na MFF UK je třeba uhradit poplatky za požadované kurzy a poplatek za zkoušku (viz Opatření děkana č. 9/2023).