Výuka cizích jazyků na MFF

Upozorňujeme studenty, že do hodin AJ je nutné se zapisovat v SISu pomocí modulu Zápis předmětů a rozvrhu (informace o předmětu získáte v modulu Vyučované předměty (vyhledávání), kde je rovněž odkaz s možností zápisu). Zápis do skupin (paralelek) bude otevřen v termínu vyhlášeném studijním oddělením fakulty. Počet studentů ve skupinách je závazně limitován.

Výuka angličtiny

Termíny zkoušek

Angličtina pro kombinované studium

Konzultační hodiny

Angličtina pro doktorské studium

Výuka dalších jazyků (kromě angličtiny)

Mezinárodní zkouška UNIcert®