Výuka cizích jazyků na MFF

Upozorňujeme studenty, že do hodin AJ je nutné se zapisovat v SISu pomocí modulu Zápis předmětů a rozvrhu (informace o předmětu získáte v modulu Vyučované předměty (vyhledávání), kde je rovněž odkaz s možností zápisu). Zápis do skupin (paralelek) bude otevřen v termínu vyhlášeném studijním oddělením fakulty. Počet studentů ve skupinách je závazně limitován.