Fyzika materiálů - Post-doktorská pozice

Post-doktorská pozice pro výzkumné pracovníky do 8 let od získání titulu Ph.D. (mateřská/rodičovská dovolená se nezapočítává) v oblasti fyziky materiálů na Katedře fyziky materiálů. Pokročilé experimentální znalosti v oblasti studia kovových materiálů - elektronová mikroskopie, metody termální analýzy, měření mechanických vlastností, příp. rentgenová difrakce. Teoretické znalosti z fyziky kovových materiálů. Znalosti v oblasti slitin titanu a slitin s vysokou entropií jsou vítány.

Nabízíme:

Post-doktorskou pozici v oblasti Fyziky materiálů v rámci projektu GAČR - Transformačně indukovaná plasticita (TRIP) ve slitinách titanu a slitinách s vysokou entropií, řešitel: Dr. Josef Stráský

Hledáme: absolventy Ph.D. studia ve fyzice pevných látek / fyzice materiálů / materiálovém inženýrství. Vlastní praktické zkušenosti s experimentálním studiem kovových materiálů (např. transmisní či skenovací elektronová mikroskopie, rentgenová difrakce, metody termální analýzy a/nebo mechanické zkoušky). Znalost fyziky kovových materiálů, zejména je vítána znalost vlastností slitin titanu či slitin s vysokou entropií.

Prosím dodejte (nejlépe v jednom pdf souboru): strukturovaný životopis, seznam vybraných publikací, shrnutí teoretických znalostí, zkušenost s experimentální prací, jeden konkrétní příklad vlastní experimentální práce a stručný motivační dopis.

Dokumenty zasílejte na: josef.strasky@gmail.com

Termín: 15. únor 2021