Fyzika mikrosvěta – atomová a jaderná fyzika;"

Jedná se o kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a volně navazuje na kurz Fyzika mikrosvěta – základy. Témata spadající do atomové a jaderné fyziky jsou náplní kurzu Fyzika mikrosvěta – kvantová a částicová fyzika.

Obsahem tohoto kurzu jsou vybrané poznatky z atomové a jaderné fyziky. Kromě výkladu a utříbení teoretických znalostí učitelů a seznámení se s výsledky výzkumů zabývajících se výukou těchto témat v mezinárodním kontextu, se zaměřuje i na získání vlastní experimentální zkušenosti a podnětů na vhodné žákovské aktivity do výuky na základní i střední škole.

Prezenční část je určena zejména vlastnímu experimentování účastníků kurzu, distanční část se zaměří na výklad teorie a diskuzi otázek spojených s možnostmi výuky. U účastníků jsou předpokládány pouze základní vstupní znalosti (na úrovni látky probírané na základní či střední škole), všechna témata budou diskutována zcela od základů.

 

Obsah kurzu

 

Organizační informace

 

Materiály pro účastníky

 

Lektorka: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.

Kurz je akreditován MŠMT pod číslem: MSMT-756/2023-4-196.

Máte dotaz? Pište garantce kurzu Zdeňce Koupilové, zdenka.koupilova@matfyz.cuni.cz.