Fyzika mikrosvěta – kvantová a částicová fyzika;"

Jedná se o kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a volně navazuje na kurz Fyzika mikrosvěta – základy. Orientuje se na další vybrané poznatky z kvantové a částicové fyziky. Témata spadající do atomové a jaderné fyziky jsou náplní kurzu Fyzika mikrosvěta – atomová a jaderná fyzika.

Kromě výkladu a utříbení teoretických znalostí učitelů a seznámení se s výsledky výzkumů zabývajících se výukou těchto témat v mezinárodním kontextu se obsah kurzu zaměří i na získání vlastních zkušeností a podnětů na vhodné žákovské aktivity do výuky na základní i střední škole.

Prezenční část je určena zejména vlastnímu experimentování účastníků kurzu, distanční část se zaměří na výklad teorie a diskuzi možností výuky. U účastníků jsou předpokládány pouze základní vstupní znalosti (na úrovni látky probírané na základní či střední škole), všechna témata budou diskutována zcela od základů.

 

Obsah kurzu

Organizační informace

 

Materiály pro účastníky

 

Lektorka: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.

Kurz je akreditován MŠMT pod číslem: MSMT-756/2023-4-196.

Máte dotaz? Pište garantce kurzu Zdeňce Koupilové, zdenka.koupilova@matfyz.cuni.cz.