DGM ocenila článek z Matfyzu

5. prosince 2019

Společnost pro materiálový výzkum (DGM) každoročně upozorňuje na nejlepší článek z oblasti fyziky kovů vydaný v Německu. Letos získala Cenu Wernera Köstera publikace autorského týmu pod vedením doc. Martina Vlacha.

Cenu Wernera Köstera uděluje Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (DGM) ve spolupráci s vydavatelstvím Carl Hanser Verlag pravidelně od roku 1992, vždy za předchozí rok. Oceněný článek Influence of dislocations on precipitation processes in hot-extruded Al–Mn–Sc–Zr alloy publikoval časopis International Journal of Materials Research (dříve Zeitschrift für Metallkunde) v roce 2018. Periodikum patří k nejvýznamnějším oborovým titulům v Německu a z publikací časopisu se vybírají kandidáti na zmíněnou cenu.

Porota ocenila zejména unikátní aplikaci pozitronové anihilační spektroskopie na deformované slitiny na bázi Al-Mn s malým přídavkem skandia a zirkonia. Tyto slitiny mají vysoký potenciál pro využití ve strukturních aplikacích. Práce výrazně přispěla k porozumění velmi raných stádií precipitace v hliníkových slitinách.

Prvním autorem článku je doc. Martin Vlach, dalšími autory z MFF UK pak prof. Jakub Čížek, doc. Bohumil Smola, doc. Ivana Stulíková, dr. Petr Hruška, dr. Veronika Kodetovádoc. Stanislav Daniš. Ostatní instituce zastupují dr. Dhritti Tanprayoon (MTEC, Thajsko) a prof. Volkmar Neubert (IMW, Německo).

Slavnostní ráz předávání prestižní ceny podtrhl fakt, že DGM si v letošním roce připomíná 100. výročí svého založení. Výroční zasedání, jehož se zúčastnili spolkový ministr hospodářství a energetiky Peter Altmaier, president Spolku německých inženýrů (VDI) Volker Kefer a další významní hosté, proběhlo v kongresovém centru AXICA nedaleko Braniborské brány v Berlíně.

Všem oceněným gratulujeme.

OPMK
Úvodní foto: DGM