Marie Křížková

Pracoviště
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Telefon
95155 4306
Fax
95155 4304
E-mail
Marie.Krizkova@mff.cuni.cz
Místnost / budova
S 412, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1