Marie Křížková

Pracoviště
Oddělení podpory grantů a projektů
Telefon
95155 1681
E-mail
marie.krizkova@matfyz.cuni.cz
Místnost / budova
M 290, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2