Správa budov

Budova Karlín

Kontakt

Personální obsazení

Správce budovy
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208