RNDr. Ing. Vojtěch Aschenbrenner

Pracoviště
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
E-mail
asch@d3s.mff.cuni.cz
Domácí stránka
https://d3s.mff.cuni.cz/asch
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 205, 2. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1