Marina Babayeva

Pracoviště
Katedra didaktiky fyziky
Telefon
95155 2429
Mobilní telefon
771 243 778
E-mail
marina.babayeva@matfyz.cuni.cz
Místnost / budova
A 726 (817), 7. patro, Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8