5. zasedání SKAS MFF UK (2022/2023)

29. 5. 2023, 18:00, N207

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisů z předchozích dvou zasedání
  3. Diskuse nad směrováním propagace fakulty
  4. Různé

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.