Volby do SKAS MFF UK

pro volební období říjen 2018 — květen 2021 (2020)


Kandidáti   Organizace voleb   Průběh voleb   Volební komise  


Výsledky voleb

Volební protokol

Organizace voleb

Na svém 235. zasedání konaném 18. dubna 2018 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory akademického senátu na dny

14. a 15. května 2018.

Do SKAS MFF UK se dle aktuálně platných předpisů (Statut MFF UKVolební řád AS MFF UK) volí tři senátoři na tříleté funkční období a dva senátoři na dvouleté funkční období.

Chcete-li kandidovat, přihlašte se pomocí e-mailu předsedovi volební komise Petrovi Korcsokovi na korcsok@iuuk.mff.cuni.cz do

středy 9. května 2018 do 18:00..

Uveďte celé své jméno, ročník, program (M, F, I), obor a typ studia (Bc., Mgr., PhD.) a číslo studenta (pod fotkou na kartě studenta). K žádosti přiložte písemný souhlas s kandidaturou.

Pokud chcete, aby se zde, na webových stránkách AS, a u volebních stanovišť objevil také Váš volební program, pošlete jej co nejdříve na korcsok@iuuk.mff.cuni.cz, nejpozději však do 11. května 2018 do 18:00, ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4, může být i barevný.

Programy dodané po termínu nebo přinesené osobně v den voleb už komise nezveřejní. Zároveň nikdo jiný, kromě členů volební komise, nesmí v okolí místa voleb vyvěšovat žádné materiály související s volbami (speciálně tedy volební programy).

Průběh voleb

Volby proběhnou 14. května 2018 od 12:00 do 16:00 a 15. května 2018 od 8:45 do 14:15 na těchto místech:

 • Sokolovská 8
 • Malostranské náměstí 25
 • Ke Karlovu 3
 • kolej 17. listopadu, Pátkova 3
 • V Holešovičkách 2

Vícenásobné studium nezakládá právo hlasovat vícekrát a je zakázáno hlasovat na více místech. Kandidáti studující více oborů studia mají nárok kandidovat pouze za jeden předem zvolený obor studia.

Volební komise zajistí, aby během voleb byli na každém volebním stanovišti přítomni dva členové volební komise (v každou chvíli konání voleb vždy alespoň jeden).

Hlasovací lístky pro volby do SKAS MFF UK s více než 5 vyznačenými kandidáty nebo upravené způsobem, který neumožňuje jednoznačně rozhodnout, pro které kandidáty volič hlasoval, jsou neplatné.

Na nástěnku s volebními programy smí vylepovat volební plakáty pouze členové volební komise.

Mimo nástěnky s volebními programy a pomocných nápisů („Volby do SKAS“, „Místo k úpravě volebních lístků“ a podobně) nesmí ve vzdálenosti 5 m od urny, 5 m od středu místa určeného k úpravě lístků a 1 m od okraje nástěnky s volebními programy viset žádné volební plakáty. V případě sporů rozhoduje pověřený člen volební komise.

Členové volební komise se v den voleb nesmí účastnit volební kampaně. Speciálně nesmí vylepovat jiné plakáty související s volbami než kandidátské programy na nástěnku a pomocné nápisy.

Volební kampaň může pokračovat i v den voleb, avšak pouze mimo volební místnosti a jejich nejbližší okolí. Přípustné jsou jen takové způsoby vedení kampaně, které neomezují voliče.

Kandidáti do voleb se volební komisi přihlašují elektronicky na adresu korcsok@iuuk.mff.cuni.cz do středy 9. května 2018 do 18:00. V přihlášce je nutné uvést celé jméno, ročník, program (M, F, I), obor a typ studia (Bc., Mgr., PhD.) a číslo studenta (pod fotkou na kartě studenta).

Kandidáti mohou volební komisi poslat svůj volební program elektronicky ve formátu PDF opět na adresu korcsok@iuuk.mff.cuni.cz do pátku 11. května 2018 do 18:00. Elektronický program komise barevně vytiskne a umístí při volbách do každé volební místnosti. Zveřejní ho rovněž na stránkách senátu. Platí velikostní limit jedné strany A4 na kandidáta. Na později dodané plakáty nebude brán zřetel a nebudou ani vyvěšeny ve volebních místnostech.

Peter Korcsok
předseda Volební komise

Kandidáti

Kandidátní listina F

 • Jan Hrabovský, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 2. ročník
  program: Fyzika
  obor: Obecná fyzika

Kandidátní listina I

 • Petr Houška, (volební program)
  prezenční magisterské studium, 1. ročník
  program: Informatika
  obor: Umělá inteligence
 • David Kuboň, volební program)
  prezenční doktorské studium, 1. ročník
  program: Informatika
  obor: Teoretická informatika
 • Jana Novotná, (volební program)
  prezenční magisterské studium, 2. ročník
  program: Informatika
  obor: Matematická lingvistika
 • Pavel Obdržálek, (volební program)
  prezenení bakalářské studium, 3. ročník
  program: Informatika
  obor: Softwarové a datové inženýrství
 • Jindřich Pikora, volební program)
  prezenční magisterské studium, 1. ročník
  program: Informatika
  obor: Počítačová grafika a vývoj počítačových her
 • Vilém Zouhar, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník
  program: Informatika
  obor: Obecná informatika

Kandidátní listina M

 • Zuzana Procházková, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 3. ročník
  program: Matematika
  obor: Obecná matematika
 • Emil Skříšovský, (volební program)
  prezenční magisterské studium, 1. ročník
  program: Matematika
  obor: Matematická analýza

Volební komise

 • Předseda: Peter Korcsok
 • Petra Hoffmannová
 • Jan Krejčí
 • Ondřej Mička
 • Jakub Pekárek
 • Denis Pitoňák
 • Josef Svoboda
 • Jan Škvára
 • Miroslav Štochel

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.