Akademický senát MFF UK vyhlašuje výsledek

VOLBY KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA MFF UK

pro funkční období 2002 - 2005

Volbu kandidáta na funkci děkana fakulty uskutečnil Akademický senát MFF s nově zvolenou zaměstnaneckou komorou na svém zasedání dne 16. května 2002.

Akademickou obcí byl navržen Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., který předložil předsedovi AS své Programové prohlášení a  stručný životopis . Kandidaturu prof. I. Netuky podpořilo svými podpisy 203 členů akademické obce fakulty.

Pro navrženého kandidáta se vyslovilo 17 členů AS. Podrobnosti o výsledku volby jsou uvedeny ve volebním protokolu.

16. května 2002

RNDr. Oldřich Bílek
předseda AS MFF


Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.