Kandidáti pro volby do Zaměstnanecké komory AS MFF pro období 2017-2020Programy kandidátů budou průběžně doplňovány. Kliknutím na jméno kandidáta získáte informace, které o něm obsahuje fakultní whois databáze.

Kandidátní listina F
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF) Návrh kandidáta, Volební teze
Mgr. Michal Žák, Ph.D. (KFA) Návrh kandidáta
doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (ÚČJF) Návrh kandidáta Volební teze
doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.(ÚČJF) Návrh kandidáta
prof. RNDr. Roman Grill, CSc.(FÚ UK) Návrh kandidáta
PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.(KFM) Návrh kandidáta a volební teze
RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.(KFPP) Návrh kandidáta

Kandidátní listina I
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (KSVI) Návrh kandidáta , Volební teze
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (IU UK) Návrh kandidáta
doc. RNDr. Jiři Fiala, Ph.D. (KAM) Návrh kandidáta
doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (KSI) Návrh kandidáta
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (KDSS) Návrh kandidáta
RNDr. Jan Hric (KTIML) Návrh kandidáta
Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (UFAL) Návrh kandidáta

Kandidátní listina M
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.(KNM) Návrh kandidáta
doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.(KMA) Návrh kandidáta
RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.(KPMS) Návrh kandidáta
RNDr. Michal Pešta, Ph.D.(KPMS) Návrh kandidáta
RNDr. Petr Tichý, Ph.D. (KNM) Návrh kandidáta
RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (KNM) Návrh kandidáta

Kandidátní listina O

Kandidáti pro volby zaměstnaneckých zástupců fakulty v AS UK pro období 2017-2020

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (ÚČJF) Návrh kandidáta , Volební teze
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (KSVI) Návrh kandidáta , Volební teze
Programy kandidátů budou průběžně doplňovány. Kliknutím na jméno kandidáta získáte informace, které o něm obsahuje fakultní whois databáze.

Kandidáti pro volby studentských zástupců fakulty v AS UK pro období 2017-2020
Mgr. Peter Korcsok Návrh kandidáta Volební teze
Doktorský program Informatika, 2. ročník
Obor: Diskrétní modely a algoritmy

Mgr. Tomáš Masařík Návrh kandidáta Volební teze
Doktorský program Informatika, 3. ročník
Obor: Diskrétní modely a algoritmy

Mgr. Jan Musílek Návrh kandidáta Volební teze
Doktorský program Informatika, 2. ročník
Obor: Diskrétní modely a algoritmy

Zuzana Drázdová Návrh kandidáta Volební teze
Bakalářský program Informatika, 2. ročník

Programy kandidátů budou průběžně doplňovány.
Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.