Výsledky voleb

AS UK funkční období 2014 - 2017

Zvolení senátoři: Cyril Brom, Jiří Dolejší, Peter Korcsok, Martin Michálek

Volební protokol voleb do AS UK


ZKAS MFF UK funkční období 2014 - 2017

Zvolení senátoři: Cyril Brom, Zdeněk Drozd, Jiří Fiala, Roman Grill, Jan Hric, Karol Kampf, Arnošt Komárek,
Milan Krtička, Pavel Krtouš, Vladislav Kuboň, Petr Kučera, Marek Omelka, Ondřej Pangrác, Josef Pešička,
Dalibor Šmíd, Michal Žák.

Volební protokol voleb do ZKAS MFF UKVOLBY DO STUDENTSKÉ KOMORY
A DO ZAMĚSTNANECKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU UK
pro funkční období 2014 - 2017.

VOLBY DO ZAMĚSTNANECKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU MFF
pro funkční období 2014 - 2017.

Všechny tyto volby proběhnou současně, a to

ve středu 13. listopadu 2013 a ve čtvrtek 14. listopadu 2013.

Místo konání:

  • Karlov: budova Ke Karlovu 3 (děkanát)
  • Trója: vstupní vestibul u hlavního vchodu do katedrového objektu
  • Malá Strana: přízemí
  • Karlín: přízemí
  • Kolej 17. listopadu: budova A, nad schody do menzy

Čas konání:

  • Středa 13. 11.: 11:30 - 17:30
  • Čtvrtek 14.11.: 08:30 - 12:30

Volební komise:

vyhlášení voleb

vymezení pojmu akademická obec MFF

Kandidátní listiny

umístění hlasovacích míst

Informace budou průběžně doplňovány.
Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.