Volby do ZKAS a obou komor AS UK

VOLBY DO STUDENTSKÉ KOMORY
A DO ZAMĚSTNANECKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU UK
pro funkční období 2011 - 2014.

VOLBY DO ZAMĚSTNANECKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU MFF
pro funkční období 2011 - 2014.

Všechny tyto volby proběhnou současně, a to

v úterý 23. listopadu 2010 a ve středu 24. listopadu 2010.

Místo konání:

  • Karlov: budova Ke Karlovu 5, vstupní vestibul
  • Trója: vstupní vestibul u hlavního vchodu do katedrového objektu
  • Malá Strana: vstupní chodba u výtahu
  • Karlín: přízemí u vrátnice
  • Kolej 17. listopadu: budova A, nad schody do menzy

Čas konání:

  • Úterý 23. 11.: 10:00 - 16:00
  • Středa 24. 11.: 10:00 - 14:00

Volební komise:

vyhlášení voleb

seznam kandidátů

vymezení pojmu akademická obec MFF

Volební protokol voleb do AS UK

Zvolení senátoři: Miloš Rotter, Jan Hála, Marek Radecki, Marek Nečada

Volební protokol voleb do ZKAS MFF UK

Zvolení senátoři: Cyril Brom, Jiří Dolejší, Zdeněk Drozd, Roman Grill, Michal Johanis, Petr Kolman, Pavel Krtouš, Svatopluk Krýsl, Michal Kulich, Josef Pešička, Miroslav Pospíšil, Michaela Prokešová, Jiří Spurný, David Stanovský, Stanislav Stehno, Pavel Valtr.

Informace budou průběžně doplňovány.
Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.