Volby do Zaměstnanecké komory AS MFF UK a obou komor ASUK 2007

VOLBY DO STUDENTSKÉ KOMORY
A DO ZAMĚSTNANECKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU UK

pro funkční období 2008 - 2011.

VOLBY DO ZAMĚSTNANECKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU MFF

pro funkční období 2008 - 2011.

Všechny tyto volby se uskuteční ve dnech

13. a 14. listopadu 2007

Místo konání:

  • Karlov: budova Ke Karlovu 5, vstupní vestibul
  • Trója: vstupní vestibul u hlavního vchodu do katedrového objektu
  • Malá Strana: vstupní chodba u výtahu
  • Karlín: přízemí u vrátnice

Čas konání:

  • Úterý 13.11.: 10:00 - 16:00
  • Středa 14.11.: 10:00 - 14:00

výsledky voleb do AS UK

výsledky voleb do ZKAS MFF

seznam kandidátů
včetně volebních programů

vyhlášení voleb

složení volební komise

vymezení pojmu akademická obec MFF

Informace budou průběžně doplňovány.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.