Volby do Zaměstnanecké komory AS MFF UK pro funkční období 2005 - 2008

se uskuteční ve dnech

22. a 23. března 2005

Místo konání:

  • Karlov: budova Ke Karlovu 5, vstupní vestibul
  • Trója: vstupní vestibul u hlavního vchodu do katedrového objektu
  • Malá Strana: přízemí u výtahu
  • Karlín: 1. mezipatro

Čas konání:

  • Úterý 22.3.: 10:00 - 15:00
  • Středa 23.3.: 10:00 - 14:00

výsledky voleb

vyhlášení voleb

složení volební komise

seznam kandidátů
včetně volebních programů

vymezení pojmu akademická obec MFF

Informace budou průběžně doplňovány.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.