Volby do SKAS MFF UK

pro volební období říjen 2017 — září 2019


Kandidáti   Organizace voleb   Průběh voleb   Volební komise   Předvolební beseda  


Výsledky voleb

Volební protokol

Organizace voleb

Na svém 226. zasedání konaném 3. května 2017 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory akademického senátu na

středu 24. května 2017.

Do SKAS MFF UK se dle aktuálně platných předpisů volí čtyři senátoři na dvouleté funkční období. (Statut MFF UKVolební a jednací řád AS MFF UK).

Chcete-li kandidovat, přihlašte se pomocí e-mailu předsedovi volební komise Tomáši Roskovcovi na tomas.roskovec@gmail.com do

neděle 21. května 2017 do 12:00.

Uveďte celé své jméno, ročník, program (M, F, I), obor a typ studia (Bc., Mgr., PhD.) a číslo studenta (pod fotkou na ISICu).

Pokud chcete, aby se zde, na webových stránkách AS, a u volebních stanovišť objevil také Váš volební program, pošlete jej co nejdříve na tomas.roskovec(zavináč)gmail.com, nejpozději však do 21. 5. 2017 do 12:00, ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4, může být i barevný.

Programy dodané po termínu nebo přinesené osobně v den voleb už komise nezveřejní. Zároveň nikdo jiný kromě členů volební komise nesmí v okolí místa voleb vyvěšovat žádné materiály související s volbami (speciálně tedy volební programy).

Průběh voleb

Volby proběhnou 24. května 2017 od 8:45 do 15:45 na těchto místech:

 • Sokolovská 8
 • Malostranské náměstí 25
 • Ke Karlovu 3
 • kolej 17. listopadu, Pátkova 3
 • V Holešovičkách 2

Vícenásobné studium nezakládá právo hlasovat vícekrát a je zakázáno hlasovat na více místech. Vícenásobní kandidáti mají nárok kandidovat pouze za jeden předem zvolený obor.

Volební komise zajistí, aby během voleb byli na každém volebním stanovišti přítomni aspoň dva členové volební komise.

Hlasovací lístky pro volby do SKAS MFF UK s více než 4 vyznačenými kandidáty nebo upravené způsobem, který neumožňuje jednoznačně rozhodnout, pro které kandidáty volič hlasoval, jsou neplatné.

Na nástěnku s volebními programy smějí vylepovat volební plakáty pouze členové volební komise.

Mimo nástěnky s volebními programy a pomocných nápisů („Volby do SKAS“, „Místo k úpravě volebních lístků“ a podobně) nesmí ve vzdálenosti 5 m od urny, 5 m od středu místa určeného k úpravě lístků a 1 m od okraje nástěnky s volebními programy viset žádné volební plakáty. V případě sporů rozhoduje pověřený člen volební komise.

Členové volební komise se v den voleb nesmí účastnit volební kampaně. Speciálně nesmí vylepovat jiné plakáty související s volbami než kandidátské programy na nástěnku a pomocné nápisy.

Volební kampaň může pokračovat i v den voleb, avšak pouze mimo volební místnosti a jejich nejbližší okolí. Přípustné jsou jen takové způsoby vedení kampaně, které neomezují voliče.

Kandidáti do voleb se volební komisi přihlašují elektronicky na adresu tomas.roskovec(zavináč)gmail.com do neděle 21. května 2017 do 12:00. V přihlášce je nutné uvést celé jméno, ročník, program, obor a typ studia a číslo studenta (ISIC).

Kandidáti mohou volební komisi poslat svůj volební program elektronicky ve formátu PDF opět na adresu tomas.roskovec(zavináč)gmail.com do neděle 21. května 2017 do 12:00. Elektronický program komise barevně vytiskne a umístí při volbách do volebních místností. Zveřejní ho rovněž na stránkách senátu. Platí velikostní limit 1 strany A4 na kandidáta. Na později dodané plakáty nebude brán zřetel a nebudou ani vyvěšeny ve volebních místnostech.

Tomáš Roskovec
předseda Volební komise

Předvolební beseda

Přijďte se podívat na diskuzi o volbách do SKAS MFF, poznat kandidáty a třeba položit otázky stávajícím senátorům. Diskuze se uskuteční 16.5.2017 od 18:10 v místnosti S8 (Malostranské nám. 25).

Kandidáti

Kandidátní listina D

 • Peter Korcsok,(volební program)
  prezenční doktorské studium, 2. ročník
  program: Informatika
  obor: Diskrétní modely a algoritmy
 • Tomáš Masařík,(volební program)
  prezenční doktorské studium, 3. ročník
  program: Informatika
  obor: Diskrétní modely a algoritmy
 • Jan Musílek,(volební program)
  prezenční doktorské studium, 2. ročník
  program: Informatika
  obor: Diskrétní modely a algoritmy
 • Milan Pšenička,(volební program)
  prezenční doktorské studium, 1. ročník
  program: Fyzika
  obor: 4F4 - Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

Kandidátní listina F

 • Katarína Križanová, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 2. ročník
  program: Fyzika
  obor: Obecná fyzika
 • Marek Otýpka,
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník
  program: Fyzika
  obor: Obecná fyzika

Kandidátní listina I

 • Patrícia Schmidtová, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník
  program: Informatika
  obor: Obecná informatika
 • Pavel Obdržálek,
  prezenční bakalářské studium, 3. ročník
  program: Informatika
  obor: Softwarové a datové inženýrství

Kandidátní listina M

 • Jan Václavek,
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník
  program: Matematika
  obor: Obecná matematika
 • Emil Skříšovský,
  prezenční bakalářské studium, 3. ročník
  program: Matematika
  obor: Obecná matematika

Volební komise

 • Předseda: Tomáš Roskovec
 • Místopředseda: Josef Svoboda
 • Členové: Tomáš Toufar, Ondřej Mička, Barbora Kociánová, Matěj Kocián, Jan Škvára.
Ostatní členové komise budou dojmenováni studentskou komorou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.