Volby do SKAS MFF UK

pro volební období říjen 2016 — září 2018


Organizace voleb   Průběh voleb   Volební komise   Kandidáti  


Výsledky voleb

Volební protokol

Organizace voleb

Na svém 218. zasedání konaném 20. dubna 2016 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory akademického senátu na

středu 18. května 2016.

Do SKAS MFF UK se dle aktuálně platných předpisů volí čtyři senátoři na dvouleté funkční období. (Statut MFF UKVolební a jednací řád AS MFF UK).

Chcete-li kandidovat, přihlašte se pomocí e-mailu předsedovi volební komise Ondřeji Bouchalovi na ondrej.bouchala(zavináč)gmail.com do

neděle 15. května 2016 do 12:00.

Uveďte celé své jméno, ročník, program (M, F, I), obor a typ studia (Bc., Mgr., PhD.) a číslo studenta (pod fotkou na ISICu).

Pokud chcete, aby se zde, na webových stránkách AS a u volebních stanovišť objevil také váš volební program, pošlete jej opět na ondrej.bouchala(zavináč)gmail.com do 15.5.2016 do 12:00 ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4, může být i barevný.

Programy dodané po termínu nebo přinesené osobně v den voleb už komise nezveřejní.

Průběh voleb

Volby proběhnou 18. května 2016 od 8:45 do 15:45 na těchto místech:

 • Sokolovská 8
 • Malostranské náměstí 25
 • Ke Karlovu 3
 • kolej 17. listopadu, Pátkova 3
 • V Holešovičkách 2

Vícenásobné studium nezakládá právo hlasovat vícekrát a je zakázáno hlasovat na více místech. Vícenásobní kandidáti mají nárok kandidovat pouze za jeden předem zvolený obor.

Volební komise zajistí, aby během voleb byli na každém volebním stanovišti přítomni aspoň dva členové volební komise.

Hlasovací lístky pro volby do SKAS MFF UK s více než 4 vyznačenými kandidáty nebo upravené způsobem, který neumožňuje jednoznačně rozhodnout, pro které kandidáty volič hlasoval, jsou neplatné.

Na nástěnku s volebními programy smějí vylepovat volební plakáty pouze členové volební komise.

Mimo nástěnky s volebními programy a pomocných nápisů („Volby do SKAS“, „Místo k úpravě volebních lístků“ a podobně) nesmí ve vzdálenosti 5 m od urny, 5 m od středu místa určeného k úpravě lístků a 1 m od okraje nástěnky s volebními programy viset žádné volební plakáty. V případě sporů rozhoduje pověřený člen volební komise.

Členové volební komise se v den voleb nesmí účastnit volební kampaně. Speciálně nesmí vylepovat jiné plakáty související s volbami než kandidátské programy na nástěnku a pomocné nápisy.

Volební kampaň může pokračovat i v den voleb, avšak pouze mimo volební místnosti a jejich nejbližší okolí. Přípustné jsou jen takové způsoby vedení kampaně, které neomezují voliče.

Kandidáti do obou voleb se volební komisi přihlašují elektronicky na adresu ondrej.bouchala(zavináč)gmail.com do neděle 15. května 2016 do 12:00. V přihlášce je nutné uvést celé jméno, ročník, program, obor a typ studia a číslo studenta (ISIC).

Kandidáti mohou volební komisi poslat svůj volební program elektronicky ve formátu PDF opět na adresu ondrej.bouchala(zavináč)gmail.com do neděle 15. května 2016 do 12:00. Elektronický program komise barevně vytiskne a umístí při volbách do volebních místností. Zveřejní ho rovněž na stránkách senátu. Platí velikostní limit 1 strany A4 na kandidáta. Na později dodané plakáty nebude brán zřetel a nebudou ani vyvěšeny ve volebních místnostech.

Ondřej Bouchala
předseda Volební komise

Volební komise

 • Předseda: Ondřej Bouchala
 • Místopředseda: Jan Musílek
 • Členové: Milan Pšenička, Tomáš Roskovec, David Bainar, Martina Bekrová, Lenka Homolová, Jan Karlický, Ondřej Kovář, Martin Maňas, Ondřej Mička, Petra Pelikánová, Lenka Stará, Radovan Švarc.

Kandidáti

Kandidátní listina D

 • Peter Korcsok, (volební program)
  prezenční doktorské studium, 1. ročník
  program: Informatika
  obor: Diskrétní modely a algoritmy
 • Vít Musil, (volební program)
  prezenční doktorské studium, 2. ročník
  program: Matematika
  obor: Matematická analýza

Kandidátní listina F

 • Patrik Švančara, (volební program)
  prezenční magisterské studium, 1. ročník
  program: Fyzika
  obor: Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Kandidátní listina I

 • Jindřich Pikora, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 2. ročník
  program: Informatika
  obor: Obecná informatika
 • Jana Novotná, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 3. ročník
  program: Informatika
  obor: Obecná informatika
 • Jan Bok, (volební program)
  prezenční magisterské studium, 2. ročník
  program: Informatika
  obor: Diskrétní modely a algoritmy

Kandidátní listina M

 • Josef Svoboda, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 3. ročník
  program: Matematika
  obor: Obecná matematika
Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.