Volby do SKAS MFF UK

pro volební období říjen 2015 — září 2017

a

doplňující volby do AS UK

pro volební období únor 2014 — leden 2017


Organizace voleb   Beseda s kandidáty   Průběh voleb   Volební komise   Kandidáti  


Výsledky voleb

Volební protokol — volby do SKAS

Volební protokol — doplňující volby do AS UK

Organizace voleb

Na svém zasedání konaném 15. dubna 2015 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory akademického senátu a doplňující volby studentského zástupce do AS UK na

pondělí 11. května a úterý 12. května 2015.

Do SKAS MFF UK se dle aktuálně platných předpisů čtyři senátoři na dvouleté funkční období. (Statut MFF UKVolební a jednací řád AS MFF UK).

Do AS UK se volí jeden student.

Chcete-li kandidovat, přihlaste se emailem předsedovi volební komise Tomáši Roskovcovi na roskovec(at)karlin.mff.cuni.cz do

pátku 8. května 2015 do 12.00.

Uveďte celé své jméno, ročník, program (M, F, I), obor a typ studia (Bc., Mgr., PhD.), číslo studenta (pod fotkou na ISICu) a volby, do kterých kandidujete.

Pokud chcete, aby se zde, na webových stránkách AS a u volebních stanovišť objevil také váš volební program, pošlete jej Vítu Musilovi na musil(at)karlin.mff.cuni.cz ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4, může být i barevný.

Programy dodané po termínu nebo přinesené osobně v den voleb už komise nezveřejní.

Beseda s kandidáty

SKAS pořádá besedu s kandidáty

ve středu 6. května od 17.20 v učebně S5,

na kterou srdečně zve všechny studenty a kandidáty.

Přijďte se seznámit s novými kandidáty, potkat stávající senátory, případně ještě zvážit svou kandidaturu.

Pro všechny hosty bude připraveno občerstvení.

Průběh voleb

Obě volby proběhnou současně 11. května 2015 od 12.00 do 17.30 a 12. května 2015 od 8:20 do 12:20 na těchto místech:

 • Ke Karlovu 3
 • Sokolovská 8
 • kolej 17. listopadu, Pátkova 3
 • Malostranské náměstí 25
 • V Holešovičkách 2

Vícenásobné studium nezakládá právo hlasovat vícekrát a je zakázáno hlasovat na více místech. Vícenásobní kandidáti mají nárok kandidovat pouze za jeden předem zvolený obor.

Volební komise zajistí, aby během voleb byli na každém volebním stanovišti přítomni aspoň dva členové volební komise.

Hlasovací lístky pro volby do SKAS MFF UK s více než 4 vyznačenými kandidáty nebo upravené způsobem, který neumožňuje jednoznačně rozhodnout, pro které kandidáty volič hlasoval, jsou neplatné.

Hlasovací lístky pro doplňující volby do AS UK s více než jedním vyznačeným kandidátem nebo upravené způsobem, který neumožňuje jednoznačně rozhodnout, pro které kandidáty volič hlasoval, jsou neplatné.

Na nástěnku s volebními programy smějí vylepovat volební plakáty pouze členové volební komise.

Mimo nástěnky s volebními programy a pomocných nápisů („Volby do SKAS a AS“, „Místo k úpravě volebních lístků“ a podobně) nesmí ve vzdálenosti 5 m od urny, 5 m od středu místa určeného k úpravě lístků a 1 m od okraje nástěnky s volebními programy viset žádné volební plakáty. V případě sporů rozhoduje pověřený člen volební komise.

Členové volební komise se v den voleb nesmí účastnit volební kampaně. Speciálně nesmí vylepovat jiné plakáty související s volbami než kandidátské programy na nástěnku a pomocné nápisy („Volby do SKAS a AS“, „Místo k úpravě volebních lístků“ a podobně).

Volební kampaň může pokračovat i v den voleb, avšak pouze mimo volební místnosti a jejich nejbližší okolí. Přípustné jsou jen takové způsoby vedení kampaně, které neomezují voliče.

Kandidáti do obou voleb se volební komisi přihlašují elektronicky na adresu roskovec(at)karlin.mff.cuni.cz do pátku 8. května 2015 do 12.00. V přihlášce je nutné uvést celé jméno, ročník, program, obor a typ studia, číslo studenta (ISIC) a volby do kterých kandidují.

Kandidáti mohou volební komisi poslat svůj volební program elektronicky ve formátu PDF na adresu musil(at)karlin.mff.cuni.cz do pátku 8. května 2015 do 12.00. Elektronický program komise barevně vytiskne a umístí při volbách do volebních místností. Zveřejní ho rovněž na stránkách senátu. Platí velikostní limit 1 strany A4 na kandidáta. Na později dodané plakáty nebude brán zřetel a nebudou ani vyvěšeny ve volebních místnostech.

Tomáš Roskovec
předseda Volební komise

Volební komise

 • Předseda: Tomáš Roskovec
 • Místopředseda: Peter Korcsok
 • Členové: Tereza Bártlová, Hana Krulišová, Ondřej Bouchala, David Hruška, Jan Karlický, Martin Mach, Zdeněk Mihula, Vendula Michlíková, Vít Musil, Ondřej Pangrác, Jiří Pavlů, Jana Procházková, Bedřich Roskovec, Alena Skálová, Šimon Skotnický, Lenka Slavíková, Viliam Valent, Vojtěch Witzany.

Kandidáti do SKAS MFF UK

Kandidátní listina D

 • Karel Kolář, (volební program)
  prezenční doktorské studium, 1. ročník
  program: fyzika
  obor: Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
 • Tomaš Masařík, (volební program)
  prezenční doktorské studium, 1. ročník
  program: informatika
  obor: Diskrétní modely a algoritmy

Kandidátní listina F

 • Jiří Guth Jarkovský, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník
  program: fyzika
  obor: Obecná fyzika
 • Milan Pšenička, (volební program)
  prezenční magisterské studium, 2. ročník
  program: fyzika
  obor: Učitelství F, M pro SŠ

Kandidátní listina I

 • Adam Blažek, (volební program)
  prezenční magisterské studium, 1. ročník
  program: informatika
  obor: Teoretická informatika
 • Jan Musílek, (volební program)
  prezenční magisterské studium, 3. ročník
  program: informatika
  obor: Diskrétní modely a algoritmy
 • Jiří Setnička, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 4. ročník
  program: informatika
  obor: Obecná informatika
 • Dávid Štrbka, (volební program)
  prezenční magisterské studium, 1. ročník
  program: informatika
  obor: Softwarové systémy

Kandidátní listina M

 • Josef Svoboda,
  prezenční bakalářské studium, 2. ročník
  program: matematika
  obor: Obecná matematika
 • Klára Alexandra Veselá,
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník
  program: matematika
  obor: Matematika a deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
 • Emil Skříšovský, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník
  program: matematika
  obor: Obecná matematika
 • Filip Beran, (volební program)
  prezenční magisterské studium, 1. ročník
  program: matematika
  obor: Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy

Kandidáti do AS UK

 • Karel Kolář, (volební program)
  prezenční doktorské studium, 1. ročník
  program: fyzika
  obor: Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
 • Tomaš Masařík
  prezenční doktorské studium, 1. ročník
  program: informatika
  obor: Diskrétní modely a algoritmy
 • Dávid Štrbka, (volební program)
  prezenční magisterské studium, 1. ročník
  program: informatika
  obor: Softwarové systémy
Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.