VOLBY DO SKAS MFF UK

pro volební období začínající říjnem 2014

VOLEBNÍ PROTOKOL


Zvolení kandidáti: Lukáš Adam, Andrea Imrichová, Tomáš Masařík, Vít Musil,
Milan Pšenička, Petr Vágner, Zuzana Vytisková, Vojtěch Witzany.

Náhradníci (podle počtu hlasů): Josef Svoboda, Tomáš Zadražil, Michal Hanzeli.

Organizace voleb

Na svém zasedání konaném 9. dubna 2014 vyhlásil Akademický senát MFF volby do studentské komory akademického senátu pro následující volební období na úterý 20. května 2014. Volí se dle aktuálně platných předpisů, novinkou je dvouleté funkční období pro první čtyři zvolené a jednoleté funkční období pro zbylé čtyři zvolené (Statut MFF UKVolební a jednací řád AS MFF UK).

Chcete-li kandidovat, přihlaste se emailem předsedovi volební komise Ondřeji Pangrácovi na pangrac (at) iuuk.mff.cuni.cz do soboty 17. května 2014 do 9.00. Uveďte celé své jméno, ročník, program (M, F, I), obor a typ studia (Bc., Mgr., dok.) a číslo studenta (pod fotkou na ISICu). Do předmětu mailu prosím vložte slovo SKAS, aby zpráva určitě prošla spam filtry.

Pokud chcete, aby se zde, na webových stránkách SKAS a u volebních stanovišť objevil také váš volební program, pošlete jej také Ondřeji Pangrácovi do soboty 17. května 2014 do 9.00 ve formátu PDF. Rozsah je limitovaný jednou stranou A4 (volební komise tiskne barevně).

Programy dodané po termínu nebo přinesené osobně v den voleb už komise nezveřejní.

K průběhu voleb do SKAS MFF UK 20. května 2014

Volby do SKAS MFF UK proběhnou 20. května 2014 od 8.50 do 17.30 na těchto místech:
 • Ke Karlovu 3
 • 2. Sokolovská 83
 • koleje 17. listopadu Pátkova 3
 • 4. Malostranské náměstí 25
 • V Holešovičkách 2

Vícenásobné studium nezakládá právo hlasovat vícekrát a je zakázáno hlasovat na více místech. Vícenásobní kandidáti mají nárok kandidovat pouze za jeden předem zvolený obor.

Volební komise zajistí, aby během voleb byli na každém volebním stanovišti přítomni aspoň dva členové volební komise.

Lístky s 5 a více vyznačenými kandidáty nebo upravené způsobem, který neumožňuje jednoznačně rozhodnout, pro které kandidáty volič hlasoval, jsou neplatné.

Na nástěnku s volebními programy smějí vylepovat volební plakáty pouze členové volební komise.

Mimo nástěnky s volebními programy a pomocných nápisů (“Volby do SKASu”, “Místo k úpravě volebních lístků” a podobně) nesmí ve vzdálenosti 5 m od urny, 5 m od středu místa určeného k úpravě lístků a 1 m od okraje nástěnky s volebními programy viset žádné volební plakáty. V případě sporů rozhoduje pověřený člen volební komise.

Členové volební komise se v den voleb nesmí účastnit volební kampaně. Speciálně nesmí vylepovat jiné plakáty související s volbami než kandidátské programy na nástěnku a pomocné nápisy (“Volby do SKASu”, “Místo k úpravě volebních lístků” a podobně).

Volební kampaň může pokračovat i v den voleb, avšak pouze mimo volební místnosti a jejich nejbližší okolí. Přípustné jsou jen takové způsoby vedení kampaně, které neomezují voliče.

Kandidáti do SKAS MFF se volební komisi přihlašují elektronicky na adresu pangrac (at) iuuk.mff.cuni.cz do soboty 17. 5. 2014 do 9.00. V přihlášce je nutné uvést celé jméno, ročník, program, obor a typ studia a číslo studenta(ISIC).

Kandidáti mohou volební komisi poslat svůj volební program elektronicky ve formátu PDF na adresu pangrac (at) iuuk.mff.cuni.cz do soboty 17. května 2014 do 9.00. Elektronický program komise barevně vytiskne a umístí při volbách do volebních místností. Zveřejní ho rovněž na stránkách SKAS a AS. Platí velikostní limit 1 strany A4 na kandidáta. Na později dodané plakáty nebude brán zřetel a nebudou ani vyvěšeny ve volebních místnostech.


Ondřej Pangrác
předseda Volební komise
Podrobnosti budou upřesněny.

Volební komise:

 • Předseda: Ondřej Pangrác
 • Členové:Tereza Bártlová, Ondřej Bouchala, Katarína Brisudová, Jakub Bulín, Josef Dvořák, Lukáš Folwarczný,
  Michaela Hubatová, Peter Korcsok, Jan Kralický, Petr Kratochvíl, Michal Kudlík, Ondřej Procházka,
  Jana Procházková, Tomáš Roskovec, Petra Svatoňová.

Kandidáti

Kandidátní listina D

 • Lukáš Adam, (volební program)
  prezenční doktorské studium, 3. ročník
  program: matematika
  obor: Ekonometrie a operacni vyzkum

Kandidátní listina F

 • Tomáš Zadražil, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 2. ročník,
  program: fyzika,
  obor: fyzika zaměřená na vzdělávání.
 • Vojtěch Witzany, (volební program)
  prezenční navazující magisterské studium, 1. ročník,
  program: fyzika,
  obor: Teoretická fyzika,
 • Milan Pšenička,(volební program)
  prezenční navazující magisterské studium, 1. ročník,
  program: fyzika,
  obor: Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy

Kandidátní listina I

 • Tomáš Masařík, (volební program)
  prezenční navazující magisterské studium, 3. ročník,
  program: informatika,
  obor: Diskrétní modely a algoritmy (IDMA).
 • Zuzana Vytisková, (volební program)
  prezenční navazující magisterské studium, 2. ročník,
  program: informatika,
  obor: Softwarové systémy
 • Andrea Imrichová, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník,
  program: informatika
  obor: (ISDI)
 • Michal Hanzeli, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 4.ročník,
  program: informatika,
  obor: ISPS,

Kandidátní listina M

 • Josef Svoboda, (volební program)
  prezenční bakalářské studium, 1. ročník
  program: matematika
  obor: obecná matematika
 • Vít Musil, (volební program)
  presenční navazující magisterské studium, 2. ročník
  program: matematika
  obor: Matematická analýza
 • Petr Vágner, (volební program)
  presenční navazující magisterské studium, 2. ročník
  program: matematika
  obor: Matematické modelování ve fyzice

Kandidátní listina U

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.