Volby do AS UK pro funkční období 2005 - 2008

Volby zástupců MFF v zaměstnanecké i studentské komoře Akademického senátu UK na funkční období 2005/2008 se uskuteční ve dnech

23. a 24. listopadu 2004

i

úterý 23.11. 10:00-15:00, středa 24.11. 10:00-14:00Výsledky voleb

Vyhlášení voleb a složení volební komise

Dopis předsedy AS MFF členům akademické obce fakulty

Vymezení pojmu akademická obec fakulty

(soubor ve formátu pdf)

Organizace voleb

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.