Mailové konference AS MFF UK a jeho orgánů

AS MFF UK a jeho orgány používají pro interní komunikaci mailové konference napojené na systém Amoeba, zároveň tyto konference slouží jako kontaktní adresy pro jednotlivé orgány a součásti AS MFF. Konference jsou provozovány na poštovním serveru ve správě pracoviště 728. PSiK, detailnější informace a řešení případných potíží lze komunikovat na e-mailové adrese netadm@karlov.mff.cuni.cz.

Napojení na Amoebu a konfigurace mailových konferencí:

Zřízené mailové konference AS MFF, jejich adresy, aliasy, administrátoři, členové a externí přispěvatelé:

as-l@karlov.mff.cuni.cz
Alias konference: as@mff.cuni.cz
Členové: ZKAS + SKAS + zástupci v AS UK
Administrátor: předseda AS
Povolení přispěvatelé: děkan + KD
zkas-l@karlov.mff.cuni.cz
Aliasy konference: zkas@mff.cuni.cz
Členové: ZKAS + zástupci zaměstnanců v AS UK
Administrátor: předseda AS
Povolení přispěvatelé: děkan + KD + SKAS
skas-l@karlov.mff.cuni.cz
Aliasy konference: skas@mff.cuni.cz
Členové: SKAS + zástupci studentů v AS UK + Korespondenti SKAS
Administrátor: předseda SKAS
Povolení přispěvatelé: děkan + KD + ZKAS
pas-l@karlov.mff.cuni.cz
Aliasy konference: pas@mff.cuni.cz
Členové: Předsednictvo AS
Administrátor: předseda AS
Povolení přispěvatelé: děkan + KD + ZKAS + SKAS + zástupci v AS UK
ek-as-l@karlov.mff.cuni.cz
Aliasy konference: ek-as@mff.cuni.cz
Členové: Ekonomická komise AS
Administrátor: předseda EK AS
Povolení přispěvatelé: děkan + KD + ZKAS + SKAS + zástupci v AS UK
lk-as-l@karlov.mff.cuni.cz
Aliasy konference: lk-as@mff.cuni.cz
Členové: Legislativní komise AS
Administrátor: předseda LK AS
Povolení přispěvatelé: děkan + KD + ZKAS + SKAS + zástupci v AS UK
sk-as-l@karlov.mff.cuni.cz
Aliasy konference: sk-as@mff.cuni.cz
Členové: Studijní komise AS
Administrátor: předseda SK AS
Povolení přispěvatelé: děkan + KD + ZKAS + SKAS + zástupci v AS UK
Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.