Přípravné soustředění na Albeři

titulek
Rybník Osika

Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku bakalářského studia (prezenční forma) probíhá již tradičně na Albeři u Nové Bystřice (okr. Jindřichův Hradec). V této malé obci se nachází Výcvikové středisko UK, které má vlastní sportovní zázemí (fotbalové a softbalové hřiště, volejbalové a tenisové kurty, hřiště na košíkovou a florbal). V případě hezkého počasí jistě oceníte blízkost rybníka Osika.

Protože je kapacita střediska omezená, vyzve vás (přijaté uchazeče) studijní oddělení, abyste do určitého data potvrdili své rozhodnutí studovat na MFF UK. Na základě této zprávy budete zařazeni do jednotlivých turnusů a následně obdržíte pozvánku.

Během pobytu absolvujete

titulek
Sysel obecný

Budete informováni

Mimo program soustředění získáte

Stravování začíná večeří, končí obědem a bude zajištěno v jídelně.

Ubytování ve stanech s podlážkou. V areálu se nachází jídelna, velká společenská místnost a umývárny (splachovací WC a sprchy s teplou vodou).

Doporučené vybavení

Doprava

Poplatek za pobytové náklady bude vybírán na místě ve výši cca 750,– Kč

Test znalostí středoškolské matematiky

Od roku 2004 se na Albeři koná tzv. 12-ti bodový test znalostí středoškolské matematiky pro nastupující studenty prvního ročníku bakalářského studia na MFF UK. Test se skládá z 12 jednoduchých problémů, u kterých jsou nabídnuty 4 varianty odpovědí, z nichž pouze jediná je správně. Na vyplnění testu je čas 40 minut. Za každou správnou odpověď je jeden bod. Test se považuje za úspěšně zvládnutý při dosažení 12, 11 nebo 10 bodů. Statistiku počtu studentů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří se testu zúčastnili, a jejich průměrné výsledky po oborech ukazují zprávy z jednotlivých let.

Albeř 2013

Albeř 2012

Albeř 2011

Albeř 2010

Z tradičního programu "Albeře" v letech minulých

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVVP.