Seznamovací kurz na Albeři

proběhne ve Výcvikovém středisku Univerzity Karlovy na Albeři v  termínech:

30. 8. – 2. 9. 2020 – 1. skupina – Bc. studijní program Informatika
2. 9. – 5. 9. 2020 – 2. skupina – Bc. studijní program Fyzika + Učitelství
5. 9. – 8. 9. 2020 – 3. skupina – Bc. studijní program Matematika

Výcvikové středisko UK, Albeř 99, 378 33 Nová Bystřice; 49.0264147, 15.150105

Odjezd z Prahy:
30. 8. 2020 v 11.00 hodin (1. skupina)
2. 9. 2020 v 11.00 hodin (2. skupina)
5. 9. 2020 v 11.00 hodin (3. skupina)

Z Autobusového nádraží Praha Roztyly – ulice Tomíčkova, naproti budově T-Mobile. (Metro C – po výstupu z metra dále vlevo směr Bus dálková doprava).

50°02'19.1"N 14°28'36.4"E

Odjezd z Albeře:
2. 9. 2020 okolo 14.00 hodin (1. skupina)
5. 9. 2020 okolo 14.00 hodin (2. skupina)
8. 9. 2020 okolo 14.00 hodin (3. skupina)


Ubytování: ve dvoulůžkových stanech s podsadou, molitanovými matracemi a malou poličkou. Do stanu je nutný kvalitní spací pytel. Doporučujeme vzít s sebou baterku. Každý účastník bude ve stanu ubytovaný samostatně! V areálu se nachází pouze společné sociální zařízení. Je nutno dodržovat aktuální hygienická vládní nařízení.

Stravování: zajištěna plná penze. Stravování začíná vždy večeří, končí obědem a bude zajištěno v jídelně či venkovním přístřešku. Personál je schopen zajistit bezlepkovou dietu – nutno mít vlastní pečivo s sebou. Na místě není kde koupit. Dále vegetariánskou, veganskou a bez laktózovou stravu. Stačí nahlásit na místě. Dále je k dispozici bufet, který je otevřený v době oběda a  večeře, případně dle domluvy.

Doprava: kdo nevyužije hromadné dopravy z Prahy, může využít dopravy vlastní. Železniční zastávka se nachází v obci Nová Bystřice, autobusová zastávka přímo u tábora. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech.


Na kurzu proběhnou besedy o studiu, jazykové a tělovýchovné testy, test úrovně středoškolských znalostí z matematiky, test studijních předpokladů, informace o počítačových laboratořích a o provozu na internetu, informace o studijní literatuře a knihovnách, beseda o propagaci fakulty apod. Během soustředění proběhne též beseda s děkanem fakulty.

Kurz zahrnuje i zajímavé volnočasové aktivity. Pro sportování je v  areálu k dispozici např. volejbalové, tenisové, basketbalové a fotbalové hřiště. Půjčování sportovního vybavení zajistí Katedra tělesné výchovy.

Podrobný program seznamovacího kurzu se připravuje.


Cena: Před zahájením kurzu zaplatí posluchači poplatek za pobytové náklady a stravu ve výši 900,- Kč. Platba pouze bezhotovostním převodem na účet 38330021/0100 (VS 20456, SS číslo přihlášky, do zprávy pro příjemce uvést celé jméno). Platba musí být připsána nejpozději 24. 8. 2020.

S sebou: spací pytel, věci osobní hygieny, hrnek na čaj, psací potřeby, sportovní obuv, obuv pro pochod v terénu, sportovní oblečení, pláštěnku do deště, holínky, baterku. Upozorňujeme všechny studenty, že budou ubytováni ve stanech, a proto doporučujeme vzít s sebou teplé a nepromokavé oblečení.

Důležité upozornění: Prosíme o pochopení, že účast na seznamovacím kurzu můžeme umožnit jen těm přijatým uchazečům, kteří se předem seznámí a svým podpisem vyjádří souhlas s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při kurzu na Albeři.

Prosíme, aby si každý účastník tento dokument stáhl, vytiskl a  podepsaný jej odevzdal při nástupu do autobusu v Praze, resp. při registraci na Albeři v případě použití vlastní dopravy. Ve výjimečných případech bude možné dokument podepsat i přímo při nástupu do autobusu či při registraci na Albeři. Prosíme o pochopení, že bez výše uvedeného vyjádření souhlasu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví nebude účast na kurzu umožněna.

Přihlášení je možné v modulu pro přijímací řízení. (Způsob přihlašování je stejný jako přihlašování na termín zápisu do studia.)


Za organizační zajištění soustředění odpovídá PhDr. Marek Paulík.
S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: Marek.Paulik@mff.cuni.cz.

Rybník Osika

Uplynulé ročníky

Albeř 2019
Albeř 2018
Albeř 2017
Albeř 2016
Albeř 2015
Albeř 2014
Albeř 2013

Test znalostí středoškolské matematiky

Od roku 2004 se na Albeři koná tzv. 12bodový test znalostí středoškolské matematiky pro nastupující studenty prvního ročníku bakalářského studia na MFF UK. Test se skládá z 12 jednoduchých problémů, u kterých jsou nabídnuty 4 varianty odpovědí, z nichž pouze jediná je správně. Na vyplnění testu je čas 40 minut. Za každou správnou odpověď je jeden bod. Test se považuje za úspěšně zvládnutý při dosažení 12, 11 nebo 10 bodů. Statistiku počtu studentů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří se testu zúčastnili, a jejich průměrné výsledky po oborech ukazují zprávy z jednotlivých let.