Seznamovací kurz pro nově přijaté studenty

proběhne ve Výcvikovém středisku Univerzity Karlovy na Albeři v termínech:

1. turnusNe 29. 8. – Út 31. 8. 2021Fyzika
2. turnusÚt 31. 8. – Čt 2. 9. 2021Informatika
3. turnusČt 2. 9. – So 4. 9. 2021Učitelství + smíšený
4. turnusSo 4. 9. – Po 6. 9. 2021Matematika

Výcvikové středisko UK, Albeř 99, 378 33 Nová Bystřice; 49.0264147, 15.150105

 

Kurz je určen uchazečům, kteří byli přijati ke studiu na MFF poprvé.

 

Cena: Před zahájením kurzu zaplatí posluchači poplatek za pobytové náklady a stravu ve výši 850,- Kč. Platba pouze bezhotovostním převodem na účet 38330021/0100 (VS 20456, SS číslo přihlášky, do zprávy pro příjemce uvést celé jméno, název majitele účtu: Univerzita Karlova, IBAN: CZ9101000000000038330021, SWIFT: KOMBCZPPXXX). Platba musí být připsána nejpozději 23. 8. 2021.

S sebou: spací pytel, věci osobní hygieny, hrnek na čaj, psací potřeby, sportovní obuv, obuv pro pochod v terénu, sportovní oblečení, pláštěnku do deště, holínky, baterku. Upozorňujeme všechny studenty, že budou ubytováni ve stanech, a proto doporučujeme vzít s sebou teplé a nepromokavé oblečení.

Důležité upozornění: Prosíme o pochopení, že účast na seznamovacím kurzu můžeme umožnit jen těm přijatým uchazečům, kteří se předem seznámí a svým podpisem vyjádří souhlas s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při kurzu na Albeři a kteří prokážou bezinfekčnost akceptovatelným dokladem.

Formulář Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při kurzu na Albeři je třeba stáhnout, vytisknout a podepsaný odevzdat před nástupem do autobusu v Praze, resp. při registraci na Albeři (v případě použití vlastní dopravy).

Bezinfekčnost je nutné prokázat jedním z následujících způsobů:

  1. doklad o RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starší 7 dnů, nebo
  2. doklad o antigenním testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starší 72 hodin (nestačí test určený k samotestování), nebo
  3. národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo certifikát o očkování vydaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
  4. doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, přičemž uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZdr a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Čestné prohlášení na str. 3 pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při kurzu na Albeři nestačí pro účast na kurzu a není třeba jej vyplňovat.

Účastník, který požadované doklady nepředloží, se nesmí seznamovacího kurzu účastnit.

K odjezdu autobusu se dostavte s dostatečným předstihem (min. 30 min. před odjezdem).

Studenti se před kurzem seznámí s Etickým kodexem UK.

Přihlášení probíhá v modulu pro přijímací řízení. (Způsob přihlašování je stejný jako přihlašování na termín zápisu do studia.)

Registrace pro 3. (smíšený) turnus bude otevřena pro studenty fyziky, informatiky a matematiky teprve poté, až se zaplní jejich specifické turnusy.

 

Odjezd z Prahy:

29. 8. 2021 v 11.00 hodin (1. turnus)
31. 8. 2021 v 11.00 hodin (2. turnus)
2. 9. 2021 v 11.00 hodin (3. turnus)
4. 9. 2021 v 11.00 hodin (4. turnus)

Autobusové nádraží Praha Roztyly – ulice Tomíčkova, naproti budově T-Mobile (Metro C – po výstupu z metra dále vlevo směr Bus dálková doprava); 50.038639, 14.476778

K odjezdu autobusu se dostavte s dostatečným předstihem (min. 30 min. před odjezdem).

 

Odjezd z Albeře:

31. 8. 2021 okolo 14.00 hodin (1. turnus)
2. 9. 2021 okolo 14.00 hodin (2. turnus)
4. 9. 2021 okolo 14.00 hodin (3. turnus)
6. 9. 2021 okolo 14.00 hodin (4. turnus)
 

Ubytování: ve dvoulůžkových stanech s podsadou, molitanovými matracemi a malou poličkou. Do stanu je nutný kvalitní spací pytel. Doporučujeme vzít s sebou baterku. Každý účastník bude ve stanu ubytovaný samostatně! V areálu se nachází pouze společné sociální zařízení. Je nutno dodržovat aktuální hygienická vládní nařízení.

Stravování: zajištěna plná penze. Stravování začíná vždy večeří, končí obědem a bude zajištěno v jídelně či venkovním přístřešku. Personál je schopen zajistit bezlepkovou dietu – nutno mít vlastní pečivo s sebou. Na místě není kde koupit. Dále vegetariánskou, veganskou a bez laktózovou stravu. Stačí nahlásit na místě. Dále je k dispozici bufet, který je otevřený v době oběda a večeře, případně dle domluvy.

Doprava: kdo nevyužije hromadné dopravy z Prahy, může využít dopravy vlastní. Železniční zastávka se nachází v obci Nová Bystřice, autobusová zastávka nedaleko od tábora. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech.

 

Na kurzu proběhnou besedy o studiu, jazykové a tělovýchovné testy, test úrovně středoškolských znalostí z matematiky, test studijních předpokladů, beseda o propagaci fakulty apod. Během soustředění proběhne též beseda s děkanem fakulty.

Kurz zahrnuje i zajímavé volnočasové aktivity. Pro sportování je v areálu k dispozici např. volejbalové, tenisové, basketbalové a fotbalové hřiště. Půjčování sportovního vybavení zajistí Katedra tělesné výchovy.

 

Za organizační zajištění (ubytování, strava, doprava) soustředění odpovídá PhDr. Marek Paulík.
S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: Marek.Paulik@mff.cuni.cz.

Ostatní dotazy zodpoví studijní oddělení: stud@dekanat.mff.cuni.cz

Rybník Osika