Seznamovací kurz pro nově přijaté uchazeče (budoucí studenty v akadem. roce 2023/2024)

proběhne ve Výcvikovém středisku Univerzity Karlovy na Albeři v termínech:

1. turnusNe 27. 8. – Út 29. 8. 2023Informatika
2. turnusÚt 29. 8. – Čt 31. 8. 2023Matematika
3. turnusČt 31. 8. – So 2. 9. 2023Fyzika
4. turnusSo 2. 9. – Po 4. 9. 2023Učitelství + smíšený

Adresa: Výcvikové středisko UK, Albeř 99, 378 33 Nová Bystřice; 49.0264147, 15.150105

Přihlašování bude probíhat v modulu pro přijímací řízení. (Způsob přihlašování je stejný jako přihlašování na termín zápisu do studia.)

Naplní-li se kapacita některého z prvních tří turnusů, bude studentům umožněno přihlášení na poslední smíšený turnus.

Kurz je určen uchazečům, kteří byli přijati ke studiu na MFF poprvé.

Cena: 1.400 Kč (pobytové náklady a plná penze).

Pokud zahraniční studenti budou platit v cizí měně, ekvivalent v Kč připsaný na účet MFF nesmí být nižší než 1.400.

Platba: Každý student obdrží unikátní platební údaje. Platbu je třeba provést neprodleně po jejich obdržení.

S sebou: spací pytel, věci osobní hygieny, hrnek na čaj, psací potřeby, sportovní obuv, obuv pro pochod v terénu, sportovní oblečení, pláštěnku do deště, holínky, baterku. Doporučujeme vzít si  s sebou teplé a nepromokavé oblečení.

Důležité upozornění: Prosíme o pochopení, že účast na seznamovacím kurzu můžeme umožnit jen těm přijatým uchazečům, kteří se předem seznámí a svým podpisem vyjádří souhlas s pravidly o ochraně zdraví při kurzu na Albeři.

Formulář Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při kurzu na Albeři je třeba stáhnout, vytisknout a podepsaný odevzdat před nástupem do autobusu v Praze, resp. při registraci na Albeři (v případě použití vlastní dopravy).

Studenti se před kurzem seznámí s Etickým kodexem UK.

 

Odjezd z Prahy:

27. 8. 2023 v 10.30 hodin (1. turnus)
29. 8. 2023 v 10.30 hodin (2. turnus)
31. 8. 2023 v 10.30 hodin (3. turnus)
2. 9. 2023 v 10.30 hodin (4. turnus)

Autobusové nádraží Praha Roztyly (Metro C – po výstupu z metra dále vlevo směr Bus dálková doprava).

K odjezdu autobusu se dostavte s dostatečným předstihem (min. 30 min. před odjezdem). Není možné čekat.

 

Odjezd z Albeře:

29. 8. 2023 okolo 14.00 hodin (1. turnus)
31. 8. 2023 okolo 14.00 hodin (2. turnus)
2. 9. 2023 okolo 14.00 hodin (3. turnus)
4. 9. 2023 okolo 14.00 hodin (4. turnus)
 

Ubytování: ve dvoulůžkových stanech s podsadou (každý student bude ubytován samostatně), molitanovými matracemi a malou poličkou. Do stanu je nutný kvalitní spací pytel. Doporučujeme vzít s sebou baterku. V areálu se nachází pouze společné sociální zařízení.

Stravování: zajištěna plná penze. Stravování začíná vždy večeří, končí obědem a bude zajištěno v jídelně či venkovním přístřešku. Personál je schopen zajistit bezlepkovou dietu – nutno mít vlastní pečivo s sebou. Na místě není kde koupit. Dále vegetariánskou, veganskou a bez laktózovou stravu. Stačí nahlásit na místě. Dále je k dispozici bufet, který je otevřený v době oběda a večeře, případně dle domluvy.

Doprava: kdo nevyužije hromadné dopravy z Prahy, může využít dopravy vlastní. Železniční zastávka se nachází v obci Nová Bystřice. Autobusová zastávka je nedaleko od tábora. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech. Nutno být na místě do 13.00 hodin.

 

Na kurzu proběhnou besedy o studiu, jazykové testy, test úrovně středoškolských znalostí z matematiky, test studijních předpokladů, beseda o propagaci fakulty, beseda o tělesné výchově a různé sportovní aktivity. Během soustředění proběhne též beseda s děkanem fakulty.

Kurz zahrnuje i zajímavé volnočasové aktivity. Pro sportování jsou v areálu k dispozici např. volejbalové, tenisové, basketbalové a fotbalové hřiště. Půjčování sportovního vybavení zajistí Katedra tělesné výchovy.

 

Za organizační zajištění seznamovacího kurzu na Albeři (ubytování, strava, doprava) odpovídá PhDr. Marek Paulík.
S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: alber@matfyz.cuni.cz.


Fotogalerie 2023