Seznamovací týden

Vedení MFF UK se po důkladné úvaze a diskusi rozhodlo výjimečně nekonat tradiční seznamovací kurzy na Albeři, jejichž tři běhy měly proběhnout v období od 30. 8. do 8. 9. 2020. Věříme, že toto rozhodnutí, které bylo přijato s cílem chránit zdraví našich studentů i zaměstnanců v současném stádiu vývoje pandemie covid-19, přijmete s pochopením. Místo zrušených kurzů bychom Vám všem rádi nabídli náhradní program, který Vám umožní se podrobně seznámit se studiem na Univerzitě Karlově a Matematicko-fyzikální fakultě i poznat Vaše budoucí kolegyně a kolegy.

Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy (UK Point) pořádá ve dnech 14. – 18. 9. 2020 Orientační týden pro studenty prvních ročníků, kde můžete získat mnoho užitečných informací o studiu, finančním zabezpečení, možnostech vycestování do zahraničí. Můžete se rovněž seznámit s možnostmi využívání univerzitní knihovny a informačních zdrojů a dále s informačním systémem univerzity, který budete používat při Vašem studiu.

Na tuto akci navazuje ve dnech 21. – 25. 9. 2020 Seznamovací týden pro nově nastupující studenty prvních ročníků bakalářského studia na MFF UK. V jeho rámci Vám ve spolupráci s Vašimi staršími kolegy ze studentské komory akademického senátu MFF UK a studentského spolku Matfyzák nabídneme bohatý program týkající se především specifik studia na MFF UK a jeho zabezpečení, a budete mít rovněž možnost absolvovat některé testy, jejichž výsledky Vám pomohou při sestavování Vašeho studijního plánu. Součástí Seznamovacího týdne budou rovněž Úvodní kurz z matematiky ve dnech 21. – 24. 9. 2020 a Úvodní kurz matematických metod fyziky ve dnech 24. a 25. 9. 2020, které nabízejí doplnění Vašich středoškolských znalostí a usnadnění začátku Vašeho studia na MFF.

 

Uplynulé ročníky

Albeř 2019
Albeř 2018
Albeř 2017
Albeř 2016
Albeř 2015
Albeř 2014
Albeř 2013

Test znalostí středoškolské matematiky

Od roku 2004 se na Albeři koná tzv. 12bodový test znalostí středoškolské matematiky pro nastupující studenty prvního ročníku bakalářského studia na MFF UK. Test se skládá z 12 jednoduchých problémů, u kterých jsou nabídnuty 4 varianty odpovědí, z nichž pouze jediná je správně. Na vyplnění testu je čas 40 minut. Za každou správnou odpověď je jeden bod. Test se považuje za úspěšně zvládnutý při dosažení 12, 11 nebo 10 bodů. Statistiku počtu studentů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří se testu zúčastnili, a jejich průměrné výsledky po oborech ukazují zprávy z jednotlivých let.