Registrace na termín zápisu – nápověda

Po vstupu do modulu pro přijímací řízení se na záložce "Moje přihlášky" vypíše seznam přihlášek. Po rozbalení informací o přihlášce tlačítkem se symbolem plus se ve výčtu dostupných akcí zobrazuje položka "Termíny akcí" a počet možných akcí, které jsou pro přihlášku přístupné. Pokud nejsou žádné akce pro přihlášku povoleny, je položka zcela skryta.

Po prokliknutí na seznam termínů akcí se zobrazuje výčet akcí dostupných pro přihlášku, včetně bližšího označení, o jakou akci se jedná (Registrace na zápis) a bližšího popisu (Zápis do bakalářského studia). Dále se zobrazuje datum konání akce (v případě vícedenní akce je uveden počátek), termíny od kdy a do kdy přihlašovat, termín do kdy odhlašovat. Ikonou je vyjádřeno, na kterou položku už došlo k přihlášení. Ovládací prvky pro přihlášení a odhlášení jsou dostupné jen tehdy, pokud je taková akce povolena. Přihlašování je umožněno jen na jeden termín akce daného typu. Přihlášením na jiný termín dojde automaticky ke zrušení předešlé registrace. Pro různé přihlášky (i téže osoby) se mohou zobrazovat jiné akce.