Neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023.

Zřízení "Zaměstnaneckého oddělení"

Pokyn tajemníka č. 1/2014

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách provádím na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze po projednání a schválení vedením fakulty následující organizační změnu: Z důvodu ukončení pracovního poměru vedoucí mzdové účtárny a odchodem do starobního důchodu dochází ke spojení Personálního oddělení č. 726 a Mzdové účtárny č. 727 a nově vzniká „Zaměstnanecké oddělení č. 726 “.

1. S účinností od 1. dubna 2014 zřizuji v rámci děkanátu Zaměstnanecké oddělení, v anglickém jazyce Department of Human Resources.
2. Sídlo oddělení je na adrese Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2.
3. Oddělení je zařazeno v rámci děkanátu pod organizačním číslem 726.
4.Pozice vedoucího oddělení bude obsazena od 1. dubna 2014 a bude ji zastávat Mgr. Tomáš Jančák.
5. S účinností od 1. dubna 2014 budou do Zaměstnaneckého oddělení převedeni pracovníci Personálního oddělení a Mzdové účtárny.
6. Pro činnost Zaměstnaneckého oddělení budou využívány místnosti M 268, M 269, M 270, M 271, M 272, M 273.

 

Pokyn nabývá účinnosti 1. dubna 2014


Schválil dne 28. března 2014

Ing. Antonín Líska
tajemník MFF