Neplatí od 16. 1. 2023, viz Opatření tajemníka č. 1/2023.

Příkaz tajemníka č. 5/1999

Organizační změna pracoviště děkanátu fakulty - správy budov

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavebních a technologických akcí, které fakulta bude v roce 2000 a dalších zajišťovat, dále vzhledem k značnému pracovnímu rozsahu při zajišťování provozu objektů a zkvalitňování této činnosti, vyhlašuji tyto organizační změny:

 

  • Zrušuji systemizované pracovní místo zástupce vedoucího správy budov pro investiční výstavbu (investiční referent) a zřizuji systemizované pracovní místo investičního a stavebního technika správy budov. Na tuto funkci je požadováno vysokoškolské vzdělání stavebního směru a minimálně desetiletá praxe v oboru. Je přímo podřízen vedoucímu správy budov.

 

 

  • Při středisku Karlín a Malá Strana zřizuji funkci provozního technika. Na tuto funkci je požadováno střední odborné vzdělání a pět let praxe. Je přímo podřízen správci objektu.

 

 

  • Při středisku Trója zrušuji dvě funkce odborných referentů a nahrazuji ji jedinou. Na tuto funkci je požadováno střední odborné ekonomické vzdělání s pětiletou praxí, základní znalostí účetnictví a práce na PC (Word, Excel). Je přímo podřízen vedoucímu správy budov.

 

Tyto organizační změny nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Praha, 17. 12. 1999

 

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník