Příkaz tajemníka č. 5/1999

Organizační změna pracoviště děkanátu fakulty - správy budov

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavebních a technologických akcí, které fakulta bude v roce 2000 a dalších zajišťovat, dále vzhledem k značnému pracovnímu rozsahu při zajišťování provozu objektů a zkvalitňování této činnosti, vyhlašuji tyto organizační změny:

  1. Zrušuji systemizované pracovní místo zástupce vedoucího správy budov pro investiční výstavbu (investiční referent) a zřizuji systemizované pracovní místo investičního a stavebního technika správy budov. Na tuto funkci je požadováno vysokoškolské vzdělání stavebního směru a minimálně desetiletá praxe v oboru. Je přímo podřízen vedoucímu správy budov.
  2. Při středisku Karlín a Malá Strana zřizuji funkci provozního technika. Na tuto funkci je požadováno střední odborné vzdělání a pět let praxe. Je přímo podřízen správci objektu.
  3. Při středisku Trója zrušuji dvě funkce odborných referentů a nahrazuji ji jedinou. Na tuto funkci je požadováno střední odborné ekonomické vzdělání s pětiletou praxí, základní znalostí účetnictví a práce na PC (Word, Excel). Je přímo podřízen vedoucímu správy budov.

Tyto organizační změny nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Praha, 17. 12. 1999

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208