Neplatí od 29. 5. 2018.

Pokyn tajemníka č. 2/2017

Realizace příkazu děkana č. 3/2017

Ve smyslu Příkazu děkana č. 3/2017 „O organizační změně děkanátních oddělení propagace a přechodném období“ konkretizuji dle Čl. 1, písm. c) personální změny, které nastanou ke dni 1. ledna 2018.

K výše uvedenému datu dojde ke zrušení pracovních míst těchto zaměstnanců:

  • PhDr. Alena Havlíčková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů
  • Ing. Martina Dobroňová, pracovnice Oddělení propagace a vnějších vztahů

Tyto dvě zaměstnankyně se stanou v důsledku této organizační změny nadbytečnými.

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 23. října 2017.


Vyhotovil a schválil :

Ing. Antonín Líska,
tajemník fakulty

V Praze dne 23. října 2017