Neplatí od 17. 12. 2021, viz Opatření děkana č. 15/2021.

Směrnice děkana č. 5/2018

Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF

 

V souladu s odst. 1, čl. 5, Organizačního řádu Univerzity Karlovy ukládám pracovníkům fakulty uvádět na odborných publikacích adresu pracoviště ve formě obsahující explicitně název fakulty. V anglicky psaných publikacích je třeba v adrese uvést:

Charles University, Faculty of Mathematics and Physics

(po nichž může následovat také název katedry nebo ústavu a adresa).Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana č. 3/2013 ze dne 6. 2. 2013.
Nabývá účinnosti dnem, kdy byla vydána.

Navrhovatel: prof. RNDr. J. Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky.
Směrnice byla schválena dne 25. 4. 2018, vydána dne 27. dubna 2018.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK