Microsoft 365

Všichni zaměstnanci i studenti Univerzity mohou používat službu Microsoft 365 (dříve označována Office 365).
Pro přihlášení do Microsoft 365 použijte https://office365.cuni.cz/, která vás přesměruje univerzitní autentizační službu (CAS), kde se přihlásíte svým univerzitním účtem (jako do SIS apod.). Také je možné použít stránku https://portal.office.com/. Zobrazí se vám Microsoft přihlašovací stránka, kde do přihlašovacího pole zadejte jakoukoliv emailovou adresu, která končí na cuni.cz (např. a@cuni.cz) a opět budete přesměrování (CAS). Microsoft přihlašovací stránka se vám také může zobrazit, pokud budete přistupovat k dokumentům v Microsoft 365 přes přímé odkazy.
Shrnutí dostupných vlastností v rámci Microsoft 365 je zde. MFF UK se týká především varianta A3, kterou mají automaticky k dispozici všichni studenti, akademičtí pracovníci a administrativní zaměstnanci (ostatní zaměstnaci mají variantu A1 a o A3 mohou požádat).

Podrobnější popis některých služeb v rámci Microsoft 365

Desktopové aplikace

Každý zaměstnanec s licencí A3 (viz výše) i každý student MFF si může nainstalovat desktopové aplikace Office až na 5 počítačů PC nebo Mac. Nabídka k instalaci těchto aplikací se (pokud používáte systém Windows) po přihlášení zobrazuje přímo na úvodní stránce Microsoft 365 (https://office365.cuni.cz/). Správci sítí (např. na katedrách) mohou využít návod určený pro spravovaná prostředí.

Email

Součástí Microsoft 365 je emailová schránka s kapacitou až 100 GB (služba Outlook). Schránka je vytvořena automaticky (společně s účtem v Microsoft 365), jakmile osoba začne být studentem/zaměstnancem univerzity.
Adresa schránky je závislá na stavu osobního aliasu (viz Směrnice děkana č. 5/2017):
 • Pokud má uživatel osobní alias tvaru krestni_jmeno.prijmeni@mff.cuni.cz založen (lze jej založit při změně osobních údajů), je adresa jeho schránky v Microsoft 365 krestni_jmeno.prijmeni@matfyz.cuni.cz a tato adresa funguje jako příchozí i jako odchozí.
 • Bez ohledu na nastavení osobního aliasu fungují pro schránku (také) příchozí adresy UKČO@o365.cuni.czlogin_name@o365.cuni.cz (UKČO je univerzitní číslo osoby, najdete jej na svém studentském nebo zaměstnaneckém průkazu pod fotkou nebo v SISu).
 • Pro odchozí emaily (From hlavička mailu) je v případě neexistence osobního aliasu nastavena adresa UKČO@o365.cuni.cz a toto nastavení není možné změnit.
 • Důležité:
  • Zavedení adres @matfyz.cuni.cz nemá přímý vliv na žádné adresy mimo Microsoft 365 — neruší se tím osobní alias @mff.cuni.cz, který funguje stejně jako doposud.
  • Rovněž zavedení adres @matfyz.cuni.cz nemá žádný vliv na adresy @matfyz.cz.
K email lze nejjednodušeji přistupovat přes webovu službu Outlook (součást Microsoft 365). V systému Windows lze použít desktopovou variantu programu Outlook (viz text pod nadpisem Desktopové aplikace výše). Vedle toho lze také použít libovolného POP nebo IMAP klienta, jako je např. Thunderbird. Potřebné údaje pro nastavení protokolů POP, IMAP a SMTP najdete v nápovědě webové služby Outlook. Pro inspiraci může také posloužit návod na stránkách Stanford University.
Upozornění: Na mnoha místech se v rámci Microsoft 365 zobrazuje řetězec UKČO@cuni.cz. Toto není emailová adresa, ale jednoznačný identifikátor uživatele v rámci Microsoft 365.
Pokud emailovou schránku v Microsoft 365 nechcete používat, důrazně doporučujeme nastavit si automatické přesměrování na jinou adresu. Důvodem k tomuto doporučení je skutečnost, že jiní uživatelé Microsoft 365 (třeba z RUK) mohou předpokládat, že tuto schránku používáte a navíc do ní zasílá maily (upozornění, pozvánky, ...) i samotná Microsoft 365. Návod na nastavení přesměrování:
 1. Ve službě Outlook kliknout na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu
 2. V zobrazeném panelu nastavení kliknout na odkaz "všechna nastavení" (úplně dole)
 3. Otevře se nový panel. Zde kliknout na "Přeposílání".
 4. V okně zaškrtnout Povolit přeposílání a napsat adresu pro přesměrování.

Teams

Aplikace Teams umožňuje online týmovou spolupráci. Lze ji také využít pro distanční výuku. Umožňuje zakládat skupiny (týmy), sdílet v rámci nich dokumenty, diskutovat a také uskutečňovat videokonference. Klient existuje pro většinu běžně používaných systémů (Windows, Linux, Android, iOS) a lze používat i bez klienta z prohlížeče.
DŮLEŽITÉ

Pokud vás někdo chce přidat do týmu v rámci jiné organizace (jiná univerzita než UK) je NUTNÉ, aby vás přidal pod Microsoft 365 emailem (tj., UKCO@o365.cuni.cz nebo jmeno.prijmení@matfyz.cuni.cz — v závislosti na vaší adrese). Pokud vás přidá pod jiným univerzitním emailem (tj. cokoliv@cokoliv.cuni.cz, k danému týmu nebudete moci přistoupit.

Od letního semestru 2020/2021 funguje integrace Teams a SISu. Ze SISu lze vytvořit ke konkrétnímu předmětu tým a automaticky ho plnit studenty zapsanými na předmět (v SISu položka "Předměty" → konkrétní předmět → "Microsoft Teams").

Mobilní aplikace

Každý zaměstnanec i každý student MFF si může nainstalovat mobilní aplikace Office až na 5 tabletů a 5 telefonů.

Android

Mobilní aplikace pro Android lze nainstalovat běžným způsobem z Play obchodu (přímé odkazy v sousedním bloku). V aplikacích se pak přihlásíte k vašemu univerzitnímu účtu stejně jako na webu nebo v desktopových aplikacích. Přihlášení je sdíleno mezi všemi nainstalovanými MS aplikacemi (přihlášení k účtu lze spravovat v nastavaní telefonu/tabletu v sekci Účty).

Další

Všechna data uložená v rámco Microsoft 365 (emaily, soubory na sharepointu a ve OneDrive,...) jsou fyzicky uložena v "cloudu" a zodpovídá za ně firma Microsoft, Microsoft 365 nemá žádného administrátora na úrovni fakulty. Na úrovni univerzity zajišťuje nastavování a podobné úlohy Ústav výpočetní techniky.
Licence A3 (která obsahuje desktopové programy Office) je k dispozici od 1. 6. 2021. Pokud jste již měli svoji licenci A3 na Office/Microsoft 365 dříve, tak pokud byla zakoupena na "univerzitní" učet (UKČO@cuni.cz), nemusíte dělat nic a vše funguje stejně. Pokud byla licence na jiný účet, tak pro používání fakultní licence se musíte přihlásit na učet UKČO@cuni.cz.
Za obsah této stránky zodpovídá: Petr Hnětynka a Pavel Zakouřil. Poslední úprava stránky: 6. 4. 2022, 11:15.