Telefonní seznam

Následující informace se vztahují k verzi 2.0.1 Seznamu osob v SIP telefonu.

Máte-li telefonní, na MFF standardně používaný, aparát (Cisco 50×), naleznete mezi položkami adresáře Fakultni seznam. Ten funguje jako dotazovač na telefonní číslo evidované telefonní ústřednou. Po zvolení položky stačí zadat část jména volaného (resp. jiných částí, dle nastavení ve fakultní aplikaci), bez diakritiky, velikost písmen nerozhoduje. Po odeslání (tlačítko odešli) telefon odpoví seznamem položek telefonního seznamu, která začínají zadanými písmeny. Položky seznamu tvoří nejen konkrétní lidé, ale i místa s telefonem typu doktorandi a pod.

Seznam obsahuje všechny veřejně dostupné osoby vybavené SIP linkou na MFF UK, bez položek z analogové telefonní ústředny v Troji. Stále ještě lze použít telefonní seznam na webu fakulty.

Chování telefonního seznamu lze mírně upravit v tzv. Fakultní aplikaci.

Fakultní aplikace

Následující informace se vztahují k verzi 2.0.1 tzv. fakultní aplikace v SIP telefonu.

Fakultní aplikaci naleznete v telefonu (jednom ze standardně používaných přístrojů Cisco 50×) v menu Nastavení (přístupné pomocí tlačítka se stránkou s otočeným rohem). Aplikace nabízí doplňkové funkce, které jsou specifické pro nasazení SIP telefonie na MFF UK. Jsou to:

Změna jazyka telefonu

Změna jazyka přímo v telefou je adminsitratiovně zakázána, lze však použít Fakultní aplikaci a změnit jazyk telefonu vč. jazyka samotné fakultní aplikace, vyhledávání v telefonním seznamu a včetně zachování nastavení při případně výměně telefonního aparátu.

Postup je přímočarý pomocí menu: NastaveníFakultni aplikaceNastaveni jazyka telefonu. V nabídce jsou jazyky Anglictina, CestinaNemcina. Výběr jazyka je třeba potvrdit a po změně restartovat telefon. Poté již bude hovořit zvoleným jazykem.

Změna zvonění

Změna zvonění přímo v telefonním aparátu je administrativně zakázána, místo ní je k dispozici právě nastavení pomocí fakultní aplikace. Výhodou je možnost nastavit různé melodie pro různé typy příchozích volání a k tomu ještě jako bonus fakt, že nastavení je uloženo na telefonním serveru a tudíž zůstane zachováno i při resetování nebo výměně telefonního aparátu (což je vždy trochu stresová situace, tak proč si ji nezpříjemnit).

Postup pro změnu zvonění

 • vstupte do fakultní aplikace (NastaveníFakultni aplikace)
 • zvolte Vyber zvoneni
 • vyberte typ volání, pro který chcete zvonění nastavit
  • Dvere – „volání“ ode dveří (pouze tam, kde jsou dveře napojeny na telefonní síť)
  • Lokalni volani – volání z místní sítě
  • Ostatni – volání odjinud, než je výše uvedeno
 • zadejte kód zvonění – zadávají se čtyři číslice dle nabídky (viz dále)
 • odešlete volbou odešli
 • telefon odpoví potvrzením nastavení
 • opusťte aplikaci pomocí volby Konec
 • nastavení bude platné po restartu telefonu, ten lze provést pomocí položky v menu Nastavení, které je po opuštění fakultní aplikace ihned po ruce

Pozn.: Změna zvonění přes menu NastaveníNastavení vyzvánění není možná.

Nabídka melodií

V nabídce je 90 melodií, pro přehlednost jsou rozděleny tematicky do skupin (= řádků), v rámci skupiny jsou od příslušné melodie k dispozici různé rytmické varianty. Při zadávání se vkládají 4 čísla, první dvě identifikují skupinu (vč. úvodní nuly!), druhé dvě rytmickou variantu (např. pro zvonění ve stylu klasického telefonu v rytmické variantě 2 zadejte 0302.

Výchozí nastavení zvonění
Dvere – 0405
Lokalni volani – 0401
Ostatni – 0301

Klinutím na kód lze zvonění přehrát, pravým případně uložit.

melodie ← rytmické varianty →
01 02 03 04 05 06 07 08 09  
01 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109  
02 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209  
03 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309  
04 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409  
05 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509  
06 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609  
07 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709  
08 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809  
09 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909  
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009  

Smazání historie hovoru

Fakultní aplikace nabízí též možnost smazat historii hovorů, volbu je třeba ještě potvrdit zadáním 1a odesláním. Telefon odpoví potvrzením akce.

Nastavení hledání v telefonním seznamu

Vyhledávání v telefonním seznamu lze pomocí Fakultní aplikace oemzit na vyhledávání pouze ve vybraných částech dosutpných dat.

Postup je přímočarý pomocí menu: NastaveníFakultni aplikaceVyhledávání v tel. seznamu. V nabídce jsou tyto možnosti:

 • Prijmeni – telefonní seznam bdue prohledávat pouze příjmení
 • Jmeno nebo prijmeni – telefonní seznam bude prohledávat jménma a příjmení
 • Kdekoliv – telefonní seznam bude zkoumat všechny dostupné položky (jméno, příjmení, název linky)

Rozšiřující konzole

Telefonní přístroj lze rozšířit o tzv. konzoli (Cisco SPA 500S), která obsahuje 32 dalších tlačítek, která lze použít pro předdefinování rychlých voleb, nastavení režimu Nerušit, nastavení/zrušení přesměrování, převzetí volání ve skupině a pod. Pokud máte o konzoli zájem, obraťte se na sip-l@mff.cuni.cz

Komfortní nastavení

Pro komfortní nastavení lze použít připravenou šablonu ve formátu XLS. Šablona umožňuje připravit rozložení rychlých voleb, vytisknout štítek v rozměru přímo vhodném pro konzoli a rychle nastavit požadované volby (odesláním šablony na sip-l@mff.cuni.cz nebo pokud jste na Karlově, místní správě sítě).

Nastavení pomocí fakultní aplikace přímo v přístroji

Funkci jednotlivých tlačítek lze nastavovat i přímo z telefonu pomocí Fakultní aplikace. Slouží k tomu položka Att.console. Je funkční jen u telefonů vybavených konzolí.

Postup je následující:

 • v menu NastaveníFakultní aplikace vyberte (3) Att. console
 • zadejte číslo tlačítka, které chcete měnit (číslována jsou po sloupcích zleva, tj. vlevo nahoře 1, vlevo dole 16, vpravo nahoře 17, vpravo dole 32)
 • odešlete (tlačítko odešli)
 • na výzvu Cislo: zadejte posloupnost, kterou má tlačítko provést (kromě čísla k vytočení lze použít cokoli z nabídky kódů)
 • odešlete (tlačítko odešli)
 • aparát změnu potvrdí, nové nastavení začne fungovat až po restartu přístroje (před ním lze nastavit další tlačítka případně provést jiné změny vyžadující restart)

Doporučený postup pro výměnu popisků

Tabulka s popis rychlých voleb na rozšiřující konzoli je sice pohledově velmi zdařilá, nicméně jejich vyjmutí za účelem změny vyžaduje určitý grif. Zde je postup, který se nám osvědčil.

I. Plastový kryt, který drží papír na místě, je uchycen pomocí malých paciček zastrčených na šesti místech po obvodu výřezu pro popisky. Místa jsou na obrázku vyznačena.

 

II. Vyndavání začneme v dolní části, opatrně nehtem, podobným tenkým předmětem nebo jen jemným tlakem palce odsuneme spodní hranu plastového krytu směrem nahoru.

 

III. Kryt se ve střední části mírně vyboulí a tím umožní vysunutí spodních paciček. Věnujte pozornost pacičce na pravé spodní straně, ta má možnost se posouvat nahoru a dolů, ovšem jen v omezeném rozsahu!

 

IV. Po uvolnění spodních paciček již nic nebrání uvolnění i jejich kolegyně na pravé straně, stačí mírně plastový kryt vyhnout doleva a tím bez násilí uvolnit spodní polovinu krytu. Tím je štítek s popisky plně přístupný.